Κυριακή, 12 Μαρτίου 2017

Αναπληρωτές προσέφυγαν στο ΣτΕ για τις φετινές οι προσλήψεις


Από “πρότυπη δίκη” του Συμβουλίου της Επικρατείας θα περάσει το σύστημα που ίσχυσε για το τρέχον σχολικό έτος, για την πρόσληψη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Νικόλαος Σακελλαρίου,  ο αρχαιότερος Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος του Δ’ Τμήματος Δημοσθένης Πετρούλιας και η Πρόεδρος του αρμοδίου καθ’ύλην Γ’ Τμήματος, Αντιπρόεδρος Αικατερίνη Συγγούνα αποφάσισαν να εισάγουν την υπόθεση σε "πρότυπη δίκη".
Έτσι το ΣτΕ καλείται να κρίνει εάν είναι συνταγματικό το σύστημα με το οποίο έγινα οι προσλήψεις αναπληρωτών κατά το τρέχον σχολικό έτος 2016-17

Ειδικότερα οι αναπληρωτές ζητούν  να εισαχθούν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατ’ επίκληση του άρθρου 1 του ν. 3900/2010 οι εκκρεμείς ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών δύο αιτήσεις ακυρώσεώς   των 144859/Ε2/8.9.2016. 157882/Ε2/26.9.2016, 162650/Ε2/3.10.2016 υπουργικών αποφάσεων και της υπουργικής απόφασης, με την οποία κυρώθηκαν οι από 6.9.2016 και 23.9.2016 οριστικοί πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών διαφόρων κλάδων ΠΕ (ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ09, ΠΕ11, ΠΕ13, ΠΕ16, ΠΕ18, ΠΕ19 της Δευτεροβάθμιας και ΠΕ60 και ΠΕ70 της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης) σχολικού έτους 2016-2017, καθ’ ο μέρος εντάσσονται στους αντίστοιχους πίνακες (και προτάσσονται έναντι των αιτούντων/επιτυχόντων σε παρελθόντες διαγωνισμούς ΑΣΕΠ), λόγω μοριοδότησης, εκπαιδευτικοί μη συμμετασχόντες ή μη επιτυχόντες σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ, εκ μόνης της προϋπηρεσίας τους.
Επειδή το γεγονός ότι με την ως άνω αίτηση ακυρώσεως τίθεται το γενικότερου ενδιαφέροντος ζήτημα, με συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων, της συμφωνίας προς τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας του εφαρμοσθέντος ήδη και για το σχολικό έτος 2016-2017 προβλεπόμενου στο άρθρο 9 παρ. 2 επ. του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) μεταβατικού – μέχρι την ενεργοποίηση του αντίστοιχου πάγιου συστήματος του ν. 3848/2010, το οποίο προϋποθέτει τη διεξαγωγή διαγωνισμού ΑΣΕΠ - συστήματος προσλήψεως αναπληρωτών εκπαιδευτικών από ισχύοντες και ανανεούμενους πίνακες, στους οποίους περιλαμβάνονται (και) υποψήφιοι μοριοδοτηθέντες μόνο λόγω προϋπηρεσίας και χωρίς προηγούμενη συμμετοχή ή επιτυχία σε προγενέστερο διαγωνισμό ΑΣΕΠ, αποφασίστηκε:
“ Να εισαχθούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας οι εκκρεμείς ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών αιτήσεις ακυρώσεως με αριθ πρωτ καταθέσεως 1384/2016 και 1385/2016”.
dictyo.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου