Η αληθινή φιλία δεν πρέπει ποτέ να κρύβει αυτό που σκέφτεται. Άγιος Ιερώνυμος, 347-420 μ.Χ.,

Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013

Λάθη και παραλήψεις στο survey

Δεν απεικονίζουν την πραγματική κατάσταση των σχολείων ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr Λάθη και παραλήψεις διαπιστώθηκαν στην επικαιροποίηση των στοιχείων των σχολικών μονάδων, αλλά και στις καρτέλες των εκπαιδευτικών στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής Μαθητικού και Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (survey), αναφέρει έγγραφο της Περιφερειακής Διέυθυνσης Εκπαίοδευσης Β. Αιγαίου προς τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων τους οποίους καλεί να κάνουν τις σχετικές διθορθώσεις. Αυτό , τονίζεται στο έγγραφο, έχει ως αποτέλεσμα η αναζήτηση στοιχείων μέσα από το σύστημα και η εξαγωγή στατιστικών να μην απεικονίζουν την πραγματική κατάσταση της υπηρεσίας μας. ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ Η Περιφερειακή Διεύθυνση Β. Αιγαίου υπενθυμίζει προς τους Διευθυντές των σχολείων ότι: «Ο/Η Διευθυντής/ντρια κάθε σχολικής μονάδας, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν.3848/2010, έχει την ευθύνη της καταγραφής και εισαγωγής των στοιχείων που αφορούν την μονάδα ευθύνης του στο σύστημα καταγραφής Survey καθώς και την επικαιροποίησή τους, την 1η και 15η κάθε μήνα. Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, βάσει του άρθρου 7 παρ. 3 του Ν.3848/2010, είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο και την οριστικοποίηση των ανωτέρω στοιχείων. Η μη καταχώρηση, επικαιροποίηση και οριστικοποίηση των στοιχείων αποτελεί παράβαση καθήκοντος.» Η Περιφερειακή Διεύθυνση Β. Αιγαίου καλεί τους Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων Α.Να επικαιροποιήσουν όλες τις καρτέλες στο survey μέχρι την 1η Φεβρουαρίου 2013. Συγκεκριμένα, να δοθεί προσοχή και να ελεγχθεί η καρτέλα Α1 ώστε να καταχωρηθούν τα σωστά στοιχεία (ο «ΤΥΠΟΣ» της σχολικής μονάδας, η επιλογή «ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ», η «ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ»-συμπληρώνεται η ένδειξη ΝΑΙ μόνο στην περίπτωση που υπάρχει επίσημη απόφαση-, «ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» κτλ). Οποιαδήποτε αλλαγή έχει προκύψει επίσης στο εκπαιδευτικό και μαθητικό δυναμικό πρέπει να γίνει γνωστή. Β.Ακόμη, να ελεγχθούν τα στοιχεία στην ατομική καρτέλα του κάθε εκπαιδευτικού και να αναφερθεί το υποχρεωτικό ωράριο και η συμπλήρωση ωραρίου που τυχόν έχει ο κάθε εκπαιδευτικός σε άλλη σχολική μονάδα. Ειδικά για τους εκπαιδευτικούς που απουσιάζουν και είναι αποσπασμένοι σε ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, παρατηρήθηκαν προβλήματα στην καταχώρηση «ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ» και «ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ - ΕΩΣ». Υπενθυμίζεται ότι για τον/την εκπ/κό με απόσπαση σε φορέα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. θα πρέπει να επιλεγεί «ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΕ ΦΟΡΕΑ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ» και να συμπληρωθεί με τον ακριβή φορέα π.χ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ, Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ κ.τ.λ., καθώς επίσης να συμπληρωθεί το διάστημα απουσίας του/της από τη σχολικής μονάδα. Επιπλέον, να δοθεί προσοχή στις περιπτώσεις των εκπαιδευτικών που απουσιάζουν με ΔΙΑΘΕΣΗ σε κάποιο φορέα και όχι με ΑΠΟΣΠΑΣΗ. Γ.Για το προσωπικό που απουσιάζει με απόσπαση στα Κ.Π.Ε., πρέπει να συμπληρωθεί η επιλογή «ΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ» με την αντίστοιχη θέση ευθύνης «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΠΕ» ή «ΜΕΛΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ (Π.Ο.) ΚΠΕ». Δ.Η ενημέρωση της πλατφόρμας είναι υποχρεωτική. Στην περίπτωση που δεν έχουν υπάρξει τροποποιήσεις στα δεδομένα, πρέπει να επικαιροποιούνται τα στοιχεία στις δοθείσες προθεσμίες ώστε να φαίνεται η τελευταία ημερομηνία (μέσω της επιλογής «επιβεβαίωση δεδομένων»). Ε.Οι Διευθυντές/ντριες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης να εποπτεύσουν την παραπάνω διαδικασία και να αποστείλουν ενημερωτικό για τις εξελίξεις των εργασιών και τυχόν προβλήματα που εντοπίστηκαν, μέχρι τη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου