Η αληθινή φιλία δεν πρέπει ποτέ να κρύβει αυτό που σκέφτεται. Άγιος Ιερώνυμος, 347-420 μ.Χ.,

Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών στα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Κοζάνης – Οι πίνακες των ονομάτων

ekpaideutikoiΑπό τη Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης ανακοινώνεται ότι, για το σχολικό έτος 2013-2014, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 17 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων για την κάλυψη λειτουργικών κενών αποκλειστικά και μόνον στο απογευματινό πρόγραμμα των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων

Πρόσληψη καθηγητών στο Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης

odeio kozanisΟ Οργανισμός Αθλητισμού – Πολιτισμού και Νεολαίας Κοζάνης, προκειμένου να καλύψει θέσεις καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού του Δημοτικού Ωδείου Κοζάνης, έχοντας υπόψη τα οριζόμενα στο Π.Δ 524/80 και σύμφωνα με την Α.Π. οικ. 36005/10-9-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών, ενδιαφέρεται για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου με καλλιτεχνικό προσωπικό – καθηγητές μουσικής για τις παρακάτω ειδικότητες: (more…)

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ‏

Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ16.01-Μουσικής, ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών και ΠΕ18.41-Δραματικής Τέχνης στα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Πρωτοβάθμια

ΚΑΛΟ ΧΕΙΜΩΝΑ!...ΞΕΚΙΝΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ, Η ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΤΟΛΕΜΑίΔΑΣ


ΞΕΚΙΝΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Η ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΤΟΛΕΜΑίΔΑΣΗ Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας (Δ.Ε.ΤΗ.Π.) πληροφορεί τους καταναλωτές τηλεθέρμανσης ότι από την

Πρόσληψη αναπληρωτών νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και αναπληρωτών δασκάλων ΕΑΕ για το σχολικό έτος 2013-2014


Επισυνάπτεται η Υ.Α. με αριθ. πρωτ 139583 /Γ6 /30-9-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9Ν9-ΨΤΤ) και θέμα: Πρόσληψη διακοσίων δεκατεσσάρων (214) αναπληρωτών νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και χιλίων εκατόν ογδόντα εννέα (1189) αναπληρωτών δασκάλων ΕΑΕ για το σχολικό έτος 2013-2014, στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού»
Επισυνάπτονται:
01_ Η ΥΑ και
02_Οι προσλήψεις αναπληρωτών ΕΑΕ στο ΠΥΣΠΕ Κοζάνης 


Επισυναπτόμενα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (01_EGKYKLIOS_PROSL_ANAPL_EIDIKHS.pdf)01_EGKYKLIOS_PROSL_ANAPL_EIDIKHS.pdf[ΥΑ]362 Kb30-09-2013 21:31
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (02_EID_AGWGHS_NEES_TEXN.xls)02_EID_AGWGHS_NEES_TEXN.xls[ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΟΖΑΝΗΣ]26 Kb30-09-2013 22:14

Η Εγκύκλιος εφαρμογής των διατάξεων διαθεσιμότητας των 1349 υπαλλήλων των ΠανεπιστημίωνΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Μετά τη δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 135211/Β2/23-9-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2384/τ. Β’/24-9- 2013),  δυνάμει της οποίας καταργήθηκαν 1349 οργανικές και προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικού προσωπικού των Πανεπιστημίων, , το υπουργείο Παιδείας εξέδωσε σήμερα εγκύκλιο  σύμφωνα με την οποία:
Α. Οι Δ/νσεις Διοικητικού/Προσωπικού των οικείων Πανεπιστημίων, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 135211/Β2/23-9-2013 ΚΥΑ, ήτοι έως τις 9-10-2013, έχουν υποχρέωση να συντάξουν πίνακες συνδρομής κριτηρίων σε ψηφιακή μορφή, σύμφωνα με ενιαίο λογισμικό που παρέχει για το σκοπό αυτό το ΑΣΕΠ, στην κάτωθι δικτυακή ιστοσελίδα   (website):«http://www.asep.gr/asep/site/home/Tabs/diathesimothta/for_ygeias.csp».
Β.Στους ανωτέρω πίνακες καταγράφονται τα προσόντα όλων των υπαλλήλων του
κλάδου ή και της ειδικότητας που ανήκουν οι υπό κατάργηση θέσεις. Η καταγραφή των προσόντων διενεργείται, σύμφωνα με τα κριτήρια ανά κατηγορία προσωπικού που παρατίθενται στους Πίνακες Ι, II και III του Παραρτήματος Α΄ της υπ’ αριθμ.
ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ. 21634/2-8-2013 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 1914/τ. Β’/7-08-2013) (ΑΝΟΙΞΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΦΕΚ) . Εντός της ως άνω προθεσμίας, ήτοι έως τις 9-10-2013, οι σχετικοί πίνακες αποστέλλονται από τις Δ/νσεις Διοικητικού/ Προσωπικού, τόσο εγγράφως, όσο και σε CD, στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).
Παράλληλα, οι Δ/νσεις Διοικητικού/Προσωπικού των οικείων Πανεπιστημίων,
οφείλουν να αναζητήσουν από τους υπαλλήλους που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις από τη διαθεσιμότητα, σύμφωνα με την περ. Δ της παρ. 2 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), τα νόμιμα σχετικά δικαιολογητικά και αφού τα ελέγξουν, να τα αποστείλουν εντός της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας, ήτοι έως τις 9-10-2013, στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα) και στο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο έχει συσταθεί με την υπ’ αριθμ. 129808/Β2/Β2/16-9-2013 (ΦΕΚ 2337/τ. Β’/20-9-2013) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Υπενθυμίζεται το υπουργείο Παιδείας συνέστησε Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο , με έδρα το Πανεπιστήμιο Αθηνών , το οποίο θα επιλέξει τους 1.349 υπαλλήλους που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα κι εκείνους που θα μετακινηθούν ενδοιδρυματικά στα 25 Πανεπιστήμια και ΤΕΙ ( πρόκειται για τις 646 θέσεις κατανεμημένες σε 25 Ιδρύματα,ΤΕΙ και Πανεπιστήμια, οι οποίες θα «καλυφθούν»  από το προσωπικό που τίθεται σε διαθεσιμότητα σε ειδικό πρόγραμμα «Δια-Ιδρυματικής κινητικότητας»).
Το  Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου λήγει την 31η
Δεκεμβρίου 2017,  θα είναι αρμόδιο για:
1) τα Πανεπιστήμια της χώρας
2) τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας
Σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας το  Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο αποτελείται    από :
i) Τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι μέλος του ΑΣΕΠ με τον αναπληρωτή του.
ii) Τον εισηγητή, ο οποίος είναι Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης ή της Διεύθυνσης Διοικητικού/ Προσωπικού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (το οποίο είναι το μεγαλύτερο σε αριθμό προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενου από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων), με τον αναπληρωτή του.
iii) Ένα (1) μέλος, το οποίο είναι Προϊστάμενος άλλης Γενικής Διεύθυνσης ή της Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (το οποίο είναι το μεγαλύτερο σε αριθμό προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενου από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων), με τον αναπληρωτή του.
Ως αναπληρωματικά μέλη ορίζονται πρόσωπα που έχουν τις ιδιότητες που απαιτούνται και για τα τακτικά μέλη.
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ που κάποιο από τα παραπάνω πρόσωπα αρνηθεί να αναλάβει καθήκοντα, προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις και ο υπουργός Παιδείας ορίζει στη θέση αυτή Διευθυντή μια από τις Διευθύνσεις του υπουργείου Παιδείας.
  Γραμματέας του Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται υπάλληλος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (το οποίο είναι το μεγαλύτερο σε αριθμό προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενου από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων), κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, με τον αναπληρωτή του.
Η θητεία του Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου που συγκροτείται με την παρούσα, είναι τετραετής, αρχίζει από τη συγκρότησή του και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2017, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ.21634/02−08−2013 (ΦΕΚ 1914/Β/07−08−2013) υπουργικής απόφασης.
Η θητεία του μπορεί να παρατείνεται για δύο ακόμη έτη με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 Το Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο θα συνεδριάζει εντός και εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.
 ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Μετά την υπογραφή της ΚΥΑ, από τους συναρμόδιους Υπουργούς, αύριο  Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου, οι Διευθύνσεις Διοικητικού/ Προσωπικού κάθε Ιδρύματος από τα 8 που συμμετέχουν στην διαθεσιμότητα, και μόνον αυτών, υποχρεούνται να υποβάλουν  εντός προθεσμίας 15 ημερών, στην ψηφιακή φόρμα του ΑΣΕΠ τα προσόντα όλων των υπαλλήλων των κλάδων και ειδικοτήτων που συμμετέχουν στη διαθεσιμότητα . Μετά την υποβολή των στοιχείων το ΑΣΕΠ μοριοδοτεί και συντάσσει Πίνακες Κατάταξης και τους αποστέλλει στο αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο και εκδίδει τους τελικούς Πίνακες των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα.
Η ίδια ακριβώς διαδικασία θα ακολουθήσει και με την ενδοιδρυματιοκή ,κινητικότητα.
Αμέσως μετά τη γνωστοποίηση των διοικητικών υπαλλήλων που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα θα γίνει πρόσκληση από το υπουργείο Παιδείας για τις   646 θέσεις κατανεμημένες σε 25 Ιδρύματα (ΤΕΙ και Πανεπιστήμια) οι οποίες θα «καλυφθούν»  από το προσωπικό που τίθεται σε διαθεσιμότητα σε ειδικό πρόγραμμα «Δια-Ιδρυματικής κινητικότητας». Το  ΑΣΕΠ θα κάμει τη μοριοδότηση  και θα  αποστέλλει τους πίνακες στο αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο και εκδίδει τους τελικούς Πίνακες κατάταξης  των υπαλλήλων στις   646 θέσεις .

Προτάσεις και δεσμεύσεις από τους Πρυτάνεις για άρση του αδιεξόδου στα ΠανεπιστήμιαΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Με δύο προτάσεις για την άρση του αδιεξόδου στα Πανεπιστήμια, προσήλθε το προεδρείο της Συνόδου Πρυτάνεων στη σημερινή Συνέντευξη Τύπου, που παραχώρησε στους εκπαιδευτικο9ύς συντάκτες.
ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Να ανασταλεί η    εφαρμογή της ΚΥΑ για τη διαθεσιμότητα των 1349 διοικητικών υπαλλήλων  και να ξεκινήσει το υπουργείο Παιδείας συζήτηση   με τα Πανεπιστήμια για τα προβλήματα που υπάρχουν,
ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Να συμφωνηθεί από κοινού μία διαδικασία αξιολόγησης των διοικητικών δομών των Πανεπιστημίων  που να στηρίζεται σε επιστημονικές μεθόδους, να είναι τεκμηριωμένη και γι’ αυτό κοινά αποδεκτή.
ΔΕΣΜΕΥΣΗ:Τα Πανεπιστήμια δεσμεύονται να αποδεχθούν όποιο αποτέλεσμα προκύψει από τη συμφωνημένη αυτή διαδικασία, τόνισε το προεδρείο της Συνόδου προς τους δημοσιογράφους και υπογράμμισε: «Είναι ο μόνος τρόπος να αρθεί το αδιέξοδο . Σε κάθε άλλη περίπτωση ο χειμώνας προοιωνίζεται βαρύς για την Παιδεία».
Ο Προεδρεύων της Συνόδου των Πρυτάνεων, καθηγητής Γιάννης Μυλόπουλος, Πρύτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, μεταξύ άλλων, δήλωσε ότι τα Πανεπιστήμια υπολειτουργούν ως αποτέλεσμα των αντιδράσεων και του λειτουργικού αδιεξόδου, το οποίο έχει προκαλέσει η διαθεσιμότητα 1.349 διοικητικών υπαλλήλων. Οι διοικήσεις των Πανεπιστημίων προσπαθούν να διαχειριστούν μια εξαιρετικά δυσχερή κατάσταση και να κρατήσουν τα Πανεπιστήμια ανοιχτά. Οι συμβολικές αναστολές λειτουργίας που αποφάσισαν πολλές Σύγκλητοι έχουν επικοινωνιακό χαρακτήρα και απευθύνονται στην κοινωνία και στην Πολιτεία κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς διαπιστώνουν το αδιέξοδο και στέλνουν μία κραυγή αγωνίας  για όσα συμβαίνουν, αλλά και για όσα πρόκειται να συμβούν, εφόσον εφαρμοστεί τελικά το μέτρο της διαθεσιμότητας.
Πέντε ερωτήσεις

Επίσης, ο Προεδρεύων της Συνόδου των Πρυτάνεων υπέβαλε 5 ερωτήσεις προς το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες , όπως είπε, θα έπρεπε να είχαν απαντηθεί πριν την αναφορά του υπουργού στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.
Ερώτηση 1η: Ποια μέθοδος αξιολόγησης, ποια κριτήρια και ποια διαδικασία υποστήριξαν την απόφαση για την κατάργηση 1.349 θέσεων διοικητικών υπαλλήλων στα 8 ΑΕΙ; Γιατί δε δημοσιοποιείται η εισήγηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προς το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, βάσει της οποίας ελήφθη η απόφαση για τη διαθεσιμότητα;
Ερώτηση 2η: Με ποιο σκεπτικό απορρίφθηκαν τα σχέδια αξιολόγησης που υπέβαλαν τα Πανεπιστήμια, όπως τους ζητήθηκε; Γιατί δε δημοσιοποιήθηκε το σκεπτικό της απόρριψης;
Ερώτηση 3η: Βάσει ποιου Νόμου και ποιου Άρθρου του Συντάγματος το Υπουργείο προχώρησε μονόπλευρα, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των Πανεπιστημίων, στην κατάργηση διοικητικών θέσεων στα αυτοδιοικούμενα Ιδρύματα;
Ερώτηση 4η: Γνωρίζει το Υπουργείο ότι τα Πανεπιστήμια βρίσκονται προ λειτουργικού αδιεξόδου μετά την κατάργηση 1.349 θέσεων διοικητικού προσωπικού; Τι σκοπεύει να κάνει για να βοηθήσει τα Πανεπιστήμια να λειτουργήσουν, σύμφωνα και με την συνταγματική επιταγή;
Ερώτηση 5η: Γιατί η κυβέρνηση δεν προχώρησε στη μόνη αξιόπιστη μέθοδο αξιολόγησης των διοικητικών δομών των Πανεπιστημίων, τη γνωστή και ως Πρόκληση 56, που η ίδια είχε ξεκινήσει την προηγούμενη χρονιά; Τι φοβάται η κυβέρνηση και δεν προχωρά την έγκριση του προγράμματος διοικητικής αναδιάρθρωσης των Πανεπιστημίων;


Φωτό: EUROKINISSI-ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΩΜΕΡΗΣ

Πεζοπορία κάνουν οι Σχολικοί Φύλακες από Θεσσαλονίκη στην Αθήνα-Θα διαρκέσει 29 ημέρεςΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Σχολικοί φύλακες ξεκίνησαν πορεία από τη Θεσσαλονίκη μες κατεύθυνση της Αθήνας, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την διαθεσιμότητα που τους έθεσε η Κυβέρνηση. Η πεζοπορία θα διαρκέσει 29 ημέρες.

Απαραίτητη η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκειαΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Από 1.9.2014 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης.

ΟΙΕΛΕ: «Ποιος κυβερνά επιτέλους αυτό τον τόπο;»
Την ιστορική ερώτηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή, ιστορικού ηγέτη της συντηρητικής παράταξης, επαναφέρουμε σήμερα και την απευθύνουμε στους πολιτικούς του επιγόνους. Ποιος είναι αυτός (και με ποιου την κάλυψη) που…
φτάνει στο σημείο να αγνοεί προκλητικά ακόμη και απόφαση του ΣτΕ; Τι κάνει το αρμόδιο Υπουργείο, το Υ.ΠΑΙ.Θ., για να αντιμετωπίσει την πρόκληση; Επαναφέρει στην τάξη τον παρανομούντα, ή κάνει την πάπια;
Η ελληνική κοινωνία αντιλαμβάνεται καθημερινά ότι επιστρέφει σε σκοτεινές εποχές, όχι μόνο λόγω της κρίσης, αλλά κυρίως λόγω της προκλητικής αδικίας και ανισότητας που προκαλείται από μονομερείς κυβερνητικές αποφάσεις. Γυρίζουμε ολοταχώς πίσω σε εποχές τσιφλικάδων και κολίγων, πολιτών α’ και β’ διαλογής, εθνικοφρόνων και μιασμάτων, ανθρώπων με διαφορετικό «μπόι» απέναντι στο νόμο. Η κυβέρνηση αφήνει τους «δικούς» της ανθρώπους ασύδοτους να παρανομούν και εξαντλεί την αυστηρότητά της σε εργαζόμενους, άνεργους και γενικά τους μη προνομιούχους, εξαθλιώνοντάς τους σκόπιμα για να μην θιγούν οι ολίγοι εκλεκτοί.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της τραγικής ανισότητας που κυριαρχεί στο δημόσιο βίο αποτελεί ο κ. Αλέξανδρος Σαμαράς, αδελφός του πρωθυπουργού και Πρόεδρος του Κολλεγίου. Ο κ. Σαμαράς, προφανώς εκμεταλλευόμενος την προνομιακή του σχέση με την εξουσία, λειτουργεί ως κράτος εν κράτει, «νομοθετώντας» πριν καλά – καλά νομοθετήσει το κράτος, καταπατώντας το Σύνταγμα και τους νόμους και δεν διστάζει να αγνοεί επιδεικτικά αποφάσεις της δικαιοσύνης που ακυρώνουν τις ανομίες του.
Τον Οκτώβριο του 2012 ο κ. Αλ. Σαμαράς προέβη σε μια ακατανόητη, εκείνη την εποχή, κίνηση. Παρά το γεγονός ότι το άρθρο 16, παρ. 8 του Συντάγματος και ο εκτελεστικός του νόμος 682/77 ορίζουν σαφώς ότι το κράτος ελέγχει στενά την ιδιωτική εκπαίδευση και την υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών (προσλήψεις, απολύσεις) μέσω των υπηρεσιακών συμβουλίων (ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ/ΚΥΣΠΕ/ΚΥΣΔΕ), απέστειλε έγγραφο στο ΚΥΣΔΕ (συνημμένο 1) απαιτώντας να αποσυρθεί πλήρως ο κρατικός έλεγχος από τις καταγγελίες σύμβασης των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, διότι – κατά την άποψή του – αυτοί πλέον πρέπει να απολύονται μαζικά και αναιτιολόγητα, όπως ορίζει η μνημονιακή νομοθεσία (ΠΥΣ 6/2012, ν. 4046/2012). Αν και νομικά αβάσιμο και αντισυνταγματικό, το συγκεκριμένο έγγραφο είχε προκαλέσει συναγερμό στον κλάδο, διότι ο κ. Σαμαράς λειτουργεί ως εντολέας του Υπουργού Παιδείας, ο οποίος ακολουθεί πιστά κάθε ντιρεκτίβα του Προέδρου του Κολλεγίου (βλέπε απόπειρα κατάργησης 13ου και 14ου μισθού, τρόπος εφαρμογής της αύξησης του ωραρίου στην ιδιωτική εκπαίδευση).
Το ίδιο, όπως ήταν αναμενόμενο, συνέβη και με την αντισυνταγματική απαίτηση για απόσυρση της κρατικής εποπτείας από την ιδιωτική εκπαίδευση και την ισοπέδωση ουσιαστικά των εργασιακών σχέσεων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Ο κ. Αρβανιτόπουλος, 9 μήνες μετά το παράνομο έγγραφο του κ. Σαμαρά, εξέδωσε εγκύκλιο με το ίδιο κατάπτυστο περιεχόμενο (συνημμένο 2) . Βεβαίως, το ΣτΕ με ιστορική του απόφαση ανέστειλε την εφαρμογή της εγκυκλίου, γεγονός που έσωσε εκατοντάδες ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς από το «πογκρόμ» που τους ετοίμαζαν οι σχολάρχες.
Το Υ.ΠΑΙ.Θ. υποχρεώθηκε να εκδώσει οδηγία (συνημμένο 3), σύμφωνα με την οποία η εγκύκλιος Αρβανιτόπουλου παγώνει μέχρι την οριστική εκδίκαση του θέματος (17/10). Έτσι, όλες οι καταγγελίες σύμβασης με βάση τη μνημονιακή νομοθεσία ακυρώθηκαν. Κι ενώ όλοι οι ιδιοκτήτες που είχαν καταθέσει καταγγελίες συμμορφώθηκαν με την απόφαση του ΣτΕ και τις απέσυραν, υπήρξε και ένας που έγραψε την απόφαση της δικαιοσύνης αλλά και την οδηγία του Υ.ΠΑΙ.Θ. στα παλιά του τα παπούτσια. Παρά το γεγονός ότι ομόφωνα το ΠΥΣΠΕ Ανατολικής Αττικής στις 30/8 απαίτησε από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του οποίου ηγείται ο κ. Σαμαράς να συμμορφωθεί με το νόμο, μέχρι σήμερα ο εν λόγω δεν έχει καν απαντήσει στο υπηρεσιακό συμβούλιο, λειτουργώντας ως μονάρχης που περιφρονεί τα «υποκείμενά» του.
Δυστυχώς η Δ/νση ΠΕ Ανατολικής Αττικής, παρά τις επανειλημμένες και έγγραφες εκκλήσεις της ΟΙΕΛΕ (συνημμένα 4, 5), αρνείται να εγκαλέσει πειθαρχικά, ως οφείλει, τον αδελφό του πρωθυπουργού. Γι’ αυτό το λόγο εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας κατέλαβαν σήμερα συμβολικά τη Δ/νση (συνημμένο 6, ψήφισμα), απαιτώντας να τηρηθεί η νομιμότητα. (Θυμίζουμε ότι η ίδια Διεύθυνση, παρά τα όσα ορίζουν δύο υπουργικές οδηγίες (συνημμένα 7, 8), αρνήθηκε να σεβαστεί τη ΣΣΕ του κλάδου μας και να τοποθετήσει, σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία, τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς στο νέο μισθολόγιο μετά τη λήξη της συλλογικής σύμβασης (15/6/2012), αλλά τους τοποθέτησε αναδρομικά 7 μήνες νωρίτερα, όπως απαιτούσαν οι σχολάρχες, με αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ να πετάξουν από τις τσέπες των ιδιωτικών εκπαιδευτικών στα ταμεία των ιδιοκτητών…). Τέλος, η ΟΙΕΛΕ, διαπιστώνοντας την απροθυμία της Δ/νσης να τηρήσει τον εποπτικό της ρόλο, προσφεύγει στον Εισαγγελέα ζητώντας την παρέμβασή του, ώστε ο αδελφός του πρωθυπουργού να σταματήσει να χρησιμοποιεί το κράτος και την εκπαίδευση ως τσιφλίκι του και να πειθαρχήσει με τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και τη νομοθεσία.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΡΟΥΤΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΡΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ»

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης ανακοινώνεται ότι παρατείνεται η καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων έγκρισης στο πρόγραμμα επιδότησης κατανάλωσης γάλακτος στα σχολεία μέχρι 31-10-2013. Στην υπ΄ αρίθμ. 268/12728/2013 (Β΄247) ΚΥΑ περιγράφεται, μεταξύ άλλων, ο τρόπος συμμετοχής στο πρόγραμμα, οι επιλέξιμοι φορείς

Οι νέες προθεσμίες εγγραφών των πρωτοετών στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Μετά την έγγραφη εντολή που  απέστειλε ο υπουργός Παιδείας προς τους Πρυτάνεις και προέδρους των ΤΕΙ να μεριμνήσουν άμεσα, στο πλαίσιο της  ευθύνης τους, για την ομαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση των εγγραφών, τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ ,τα ακόλουθα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ αποφάσισαν  την παράταση της προθεσμίας εγγραφών ως εξής (ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ: Το esos στη στήλη αυτή θα δημοσιεύει συνεχώς όλες τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τα ΑΕΙ σχετικά με την παράταση εγγραφών):
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Τη Δευτέρα συνεδριάζει η Σύγκλητος του ΕΚΠΑ με μοναδικό θέμα την  «Απόφαση   της Γ.Σ του Διοικητικού Προσωπικού για συνέχιση των απεργιακών τους κινητοποιήσεων».
ΕΜΠ
Με πράξη του Πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου αποφασίστηκε:
-Να παραταθούν οι ημερομηνίες εγγραφής των πρωτοετών μέχρι 4 Οκτωβρίου.
 Σε περίπτωση αντικειμενικής δυσχέρειας των πρωτοετών να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία της οικείας Σχολής, μπορούν να τα υποβάλουν στο Γραφείο του Πρύτανη, κτήριο διοίκησης, 2ος όροφος, Πολυτεχνειούπολη, από τη Δευτέρα 30-9 , από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Στο  Πάντειο Πανεπιστήμιο ολοκληρώθηκε η διαδικασία εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών. 
Σημείωση:Οι φοιτητές που δεν ενεγράφησαν εντός του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την γραμματεία του τμήματος στο οποίο έχουν εισαχθεί.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Tο Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας απεργεί την Δευτέρα 30/9/2013 και την Τρίτη 1/10/2013 και κατ' επέκταση κάποιες Γραμματείες των Τμημάτων δεν θα λειτουργούν επειδή οι διοικητικοί υπάλληλοι που τις στελεχώνουν θα συμμετέχουν στην απεργία. Συνιστάται, πριν την μετακίνησή σας, να έρθετε σε επικοινωνία με την αντίστοιχη Γραμματεία του Τμήματος που σας ενδιαφέρει ώστε να επιβεβαιώσετε τη λειτουργία της.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης αποφάσισε την παράταση των εγγραφών των  πρωτοετών φοιτητών μέχρι και τις 21 Οκτωβρίου  
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  Σύγκλητος του ΑΠΘ αποφασίζει την παράταση των εγγραφών των πρωτοετών φοιτητών. Η νέα προθεσμία θα ανακοινωθεί μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.
Επίσης η Σύγκλητος αποφάσισε τη μετάθεση για 1 εβδομάδα της έναρξης των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου. Νέα ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων η Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2013.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
  Οι εγγραφές των πρωτοετών παρατείνονται για όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου έως και την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου , ανακοινώθηκε σήμερα από το Ιδρυμα.
Επίσης, υπενθυμίζεται ότι ημέρα έναρξης του χειμερινού εξαμήνου είναι η 7η Οκτωβρίου 2013 και ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων σίτισης και στέγασης παλαιών και νέων φοιτητών έχει επίσης παραταθεί μέχρι την 4η Οκτωβρίου.
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
      Λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας για τη διαθεσιμότητα των διοικητικών υπαλλήλων, παρατείνεται έως και την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2013, η προθεσμία εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών στα τμήματα του Ιδρύματός .
ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Η προθεσμία εγγραφής των νεοεισαχθέντων φοιτητών στα Τμήματα παρατείνεται μέχρι και την 04-10-2013 για την εξυπηρέτηση των φοιτητών λόγω της ιδιαιτερότητας της πολυνησιωτικότητας του Ιδρύματος.
ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Παρατείνει το χρόνο διεξαγωγής των εγγραφών των πρωτοετών φοιτητών κατά μία εβδομάδα δηλ έως τις 4 /10/2013.
ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Παρατείνεται η προθεσμία εγγραφών των πρωτοετών φοιτητών στα
Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, μέχρι και τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου
2013.
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ:
Το Συμβούλιο ΤΕΙ Αθήνας    λόγω των  επανειλημμένων απεργιακών κινητοποιήσεων ομόφωνα αποφάσισε τα εξής:  
1.    Οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών όλων των τμημάτων του ΤΕΙ Αθήνας παρατείνονται έως και την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2013.
 
2.    Παρατείνεται η προθεσμία ανανεώσεων εγγραφών για τους φοιτητές των λοιπών εξαμήνων έως και την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2013.  
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
Η Διοίκηση του ΤΕΙ Κρήτης, μετά από απόφασή της για παράταση των εγγραφών στα Τμήματα του Ιδρύματος, ενημερώνει τους νεοεισαχθέντες φοιτητές ότι μπορούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής τους από τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2013.

H ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


Πηγή:skeftomasteellhnika

Το χρονικό παύσης λειτουργίας των ΕΠΑΣ


ΡΕΠΟΡΤΑΖ:likio.gr
Η λειτουργία της Α΄ Τάξης των ΕΠΑ.Σ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων παύει το σχολικό έτος 2012−2013. Η λειτουργία της Β΄ Τάξης των ΕΠΑ.Σ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων παύει το σχολικό έτος 2013−2014.
Οι ΕΠΑ.Σ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων τη 15η Σεπτεμβρίου 2014 και οι υπόλοιπες ΕΠΑ.Σ. τη 15η Σεπτεμβρίου 2015 καταργούνται.
5. Το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΕΠΑ.Σ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων εντάσσεται οργανικά αυτοδικαίως στο εκπαιδευτικό προσωπικό των, εντός της ίδιας Διεύθυνσης, ΕΠΑ.Λ.. Η διάθεση του απαραίτητου εκπαιδευτικού προσωπικού στη Β΄ Τάξη ΕΠΑ.Σ., με σκοπό την ολοκλήρωσή της, πραγματοποιείται με ευθύνη του Διευθυντή του οικείου ΕΠΑ.Λ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί λογίζε− ται ότι τοποθετήθηκαν στο ΕΠΑ.Λ. από την αρχική τους τοποθέτηση στην ΕΠΑ.Σ..
  Η θητεία των διευθυντών και υποδιευθυντών των ΕΠΑ.Σ. παρατείνεται έως τη 10η Σεπτεμβρίου του 2015.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΑΙΔΕΙΑ

Αρπα κόλλα και χωρίς χρήματα οι αλλαγές στην εκπαίδευσηΟι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση μειώνονται συνεχώς, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των Μνημονίων. Το αποτέλεσμα είναι η συνεχής υποβάθμιση της εκπαίδευσης.
Η χώρα μας, όμως, ξεκίνησε τις μειώσεις από δυσμενές σημείο, αφού τα τελευταία είκοσι χρόνια είχε τις χαμηλότερες δαπάνες για την εκπαίδευση από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης.
Οι δυνατότητες περικοπών είναι ουσιαστικά ανύπαρκτες, με ήδη τόσο χαμηλές δαπάνες. Τα στοιχεία που δημοσιεύει ο ΟΟΣΑ στην ετήσια έκθεσή του «Η εκπαίδευση με μια ματιά» αποκαλύπτουν το πρόβλημα σε βάθος εικοσαετίας.
Ο πίνακας περιέχει τις δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση ως ποσοστό των συνολικών δημόσιων δαπανών και τις δημόσιες δαπάνες ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ).
Στις δημόσιες δαπάνες περιλαμβάνονται, εκτός από το κόστος της εκπαίδευσης, οι υποτροφίες, τα δάνεια και οι συνολικές παροχές του κράτους προς τις οικογένειες, όπως η μεταφορά των μαθητών.
Τα στοιχεία υπάρχουν ανά πενταετία και όπου υπάρχουν κενά ο ΟΟΣΑ δεν διαθέτει στοιχεία, που σημαίνει ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν τα παρέχουν.
Δυστυχώς στις τελευταίες εκθέσεις του ΟΟΣΑ το ελληνικό κράτος αρνείται να του στείλει στοιχεία, με αποτέλεσμα να υπάρχουν στοιχεία για το 1995 και όχι για το 2010.
Η έλλειψη στοιχείων του ΟΟΣΑ για την ελληνική εκπαίδευση, που παρατηρείται σε πολλούς πίνακες τα τελευταία τρία χρόνια, δεν γνωρίζουμε σε ποιο λόγο οφείλεται, μπορούμε όμως να συμπεράνουμε ότι εκθέτει διεθνώς τη χώρα μας, προάγοντας το ψευδές μοντέλο των «τεμπέληδων Ελλήνων».
Ισως κάποιοι να μη θέλουν να υπάρχουν στοιχεία για την ελληνική εκπαίδευση, τώρα που αποδομείται.
Παρατηρώντας τις δαπάνες για την εκπαίδευση των χωρών του πίνακα, βλέπουμε ότι η Ελλάδα απέχει πολύ, όχι μόνο από τις πλούσιες χώρες του Βορρά (Γαλλία, Γερμανία, Σουηδία) αλλά, δυστυχώς, και από τις χώρες του Νότου, που βρίσκονται σε παρόμοια οικονομική κατάσταση με εμάς, όπως για παράδειγμα η Πορτογαλία, που το 1995 επένδυε το διπλάσιο ποσοστό του ΑΕΠ από την Ελλάδα στην εκπαίδευση και στα υπόλοιπα χρόνια επένδυε πολύ περισσότερα χρήματα από εμάς.
Αλλά και η Πολωνία, χώρα που πέρασε βίαια από το ένα οικονομικό σύστημα στο άλλο, επένδυε τα τελευταία είκοσι χρόνια περισσότερο από το 5% του ΑΕΠ της στην εκπαίδευση.
Αν θυμάστε το 5% του ΑΕΠ δαπάνες για την εκπαίδευση ήταν αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας και υπόσχεση πολιτικών, που όμως ποτέ δεν έγινε πραγματικότητα στην Ελλάδα.
Η Φινλανδία, με τις σπουδαίες επιδόσεις στο διαγωνισμό PISA, που πλασαρίστηκε ως πρότυπο για την εκπαίδευση στην Ελλάδα, δαπανά για την εκπαίδευσή της πάνω από το 6% του ΑΕΠ της για τουλάχιστον 20 χρόνια τώρα. Φυσικά εκτός από το να ξοδεύει χρήματα σχεδιάζει κιόλας την εκπαίδευσή της.
Η αλλαγή στην εκπαίδευσή της χρειάστηκε 15 χρόνια για να υλοποιηθεί και όχι 15 μέρες που δόθηκε στο Νέο Λύκειο για τη δημόσια διαβούλευση. Αντιλαμβανόμαστε, εύκολα, ότι οι αλλαγές στην Ελλάδα επιχειρούνται όχι μόνο άρπα κόλλα, αλλά και χωρίς χρήματα.
Είναι φυσική συνέπεια, λοιπόν, να πορευόμαστε από τη μία αποτυχία στην άλλη. Κάτι άλλο θα αποτελούσε πραγματική έκπληξη.


Του ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ
Εκπαιδευτικός-ερευνητής
emet/gr

Τρίωρη στάση εργασίας για τους εκπαιδευτικούς στη Θεσσαλονίκη


Στάσεις εργασίας από την ΟΛΜΕ και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Παιδείας

Θα διαμαρτυρηθούν και την Τετάρτη

Την αντίθεσή τους στην διαδικασία των υποχρεωτικών μετακινήσεων εκπαιδευτικών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγγέλλουν τα μέλη των ΕΛΜΕ της Θεσσαλονίκης, που προκηρύσσουν 3ωρες στάσεις εργασίας σήμερα αλλά και για την Τετάρτη.
Σε ανακοίνωση των πέντε ΕΛΜΕ της πόλης υπογραμμίζεται ότι «με εργαλεία τις συγχωνεύσεις, το μεγάλο αριθμό μαθητών ανά τμήμα, τις μετακινήσεις μαθητών σε σχολικές μονάδες ώστε να συμπληρώνονται 27αρια τμήματα, την αύξηση ωραρίου των εκπαιδευτικών, προχωρούν σε ανάδειξη υπεραριθμιών, οι οποίες αρχικά προβλέπεται να διευθετηθούν στα πλαίσια της περιφέρειας, ενώ σε επόμενο στάδιο θα οδηγήσουν σε μετακινήσεις σε όλη την επικράτεια και στο βάθος διακρίνεται πια η απειλή νέων διαθεσιμοτήτων.
Πρόκειται για εξέλιξη που αφορά όλο τον κλάδο, όλες τις ειδικότητες, αλλά και όλους όσους εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία».
Τα μέλη των ΕΛΜΕ σημειώνουν: «Απαιτούμε να μη γίνει καμία μετακίνηση εκτός ΠΥΣΔΕ. Αυτό αφορά και αποσπασμένους συναδέλφους, οι οποίοι αφού αποσπάστηκαν, τώρα χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι. Είναι ευθύνη της διοίκησης να τοποθετήσει όλους τους συναδέλφους εντός των ΠΥΣΔΕ που ανήκουν ή έχουν αποσπαστεί».
Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι αποφασίστηκε:
Τρίωρη στάση εργασίας τη Δευτέρα, 30 Σεπτέμβρη, από τις 08.00 ως τις 11.00 και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
Στην τρίωρη στάση εργασίας της ΟΛΜΕ ενάντια στις υποχρεωτικές μετακινήσεις την Τετάρτη, 2 Οκτώβρη, προκηρύσσουμε συμπληρωματική 3ωρη στάση εργασίας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 08.30 στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Β΄ ξένης γλώσσα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

diathesimoi1Με τον έλεγχο της τρόικας, σε ό,τι αφορά τη διαθεσιμότητα στο Δημόσιο, να ολοκληρώνεται επιτυχώς, σύμφωνα με το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, καθώς έστω και στο πάρα πέντε συμπληρώθηκαν οι πίνακες […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

airetoi_larissasΩς αιρετoί,  μετά την απόφαση της μη πραγματοποίησης αποσπάσεων εκπαιδευτικών με σοβαρούς οικογενειακούς λόγους και προβλήματα υγείας, από το ΚΥΣΠΕ , καταγγέλλουμε την πολιτική ηγεσία για έλλειψη υπευθυνότητας, ανθρωπιάς και […]

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ANAKOIΝΩΣH

Άτοκα δάνεια στους φοιτητές από τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Το «πράσινο φως» για τη χορήγηση άτοκων δανείων στους φοιτητές θα δώσει το υπουργείο Παιδείας με Προεδρικό Διάταγμα που ετοιμάζει ο υπουργός Κ. Αρβανιτόπουλος.
Στους προπτυχιακούς φοιτητές μπορούν να παρέχονται από τα ιδρύματα στα οποία φοιτούν, από το ακαδημαϊκό έτος 2013−2014, άτοκα δάνεια και οικονομικές ενισχύσεις για την κάλυψη ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους με κριτήριο την ατομική ή την οικογενειακή  τους κατάσταση και την επίδοσή τους στις σπουδές.
Η έκταση, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης των δανείων και ενισχύσεων αυτών  θα καθοριστούν με το Προεδρικό Διάταγμα.

φωτό:Αρχείο eurokinissi

Παράταση ισχύος Πιστοποιητικών Γνώσης Χειρισμού Η/ΥΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΔΠ/34133/20.09.2013 Απόφαση της υπ’ αρ. 83/20.09.2013 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. παρατείνεται μέχρι 31.12.2013 η ισχύς των Πιστοποιητικών Γνώσης Χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από:
Α. φορείς πιστοποιημένους από τον ΟΕΕΚ μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους,
Β. φορείς πιστοποιημένους από τον ΟΕΕΚ μετά από την ημερομηνία πιστοποίησής τους και μέχρι 30.09.2011» και Γ. τον Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι και 31.12.2008. (ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΗΛ-Ψ12)

ΣΥΝΕΔΡΙAΣΗ Π.Υ.Σ.Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΙΣ 30-9-2013

Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.      Ενημέρωση για κενά και πλεονάσματα.
2.      Ορισμός Αναπληρωτών Δ/ντών σε 4/θ έως 9/θ Δημοτικά Σχολεία.
3.      Άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.
4.      Παροχή κατ’ οίκον διδασκαλίας.
5.      Εκκρεμότητες στο ωράριο ειδικοτήτων.
6.      Αίτηση για τον προσδιορισμό υποχρεωτικού ωραρίου.
7.      Χορήγηση επιδόματος ευθύνης.
8.      Ορισμός Προϊσταμένου σε ολιγοθέσιο Δημοτικό Σχολείο.                                                        

Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2013

1.500 νέες θέσεις σε έργα ΕΣΠΑ


Με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών αυξάνεται κατά 1.500 ο αριθμός των εγκρίσεων πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου.
Οι νέοι υπάλληλοι θα εργαστούν στο πλαίσιο ερευνητικών, αναπτυξιακών συμβολαίων και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους έργων. Οι νέες προσλήψεις αφορούν δράσεις που θα προκηρυχθούν από τα υπουργεία Πολιτισμού, Εσωτερικών, Παιδείας και Εργασίας.

Πηγή: ΕΘΝΟΣ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Συνεχίζουν καθημερινά να εγκληματούν σε βάρος των εκπαιδευτικών

Χιλιάδες εκπαιδευτικοί που έχουν οργανική θέση μακριά από τον τόπο τους, από τον τόπο που είναι το σπίτι τους και η οικογένειά τους, φέτος δεν αποσπάστηκαν. Εκπαιδευτικοί με δεκαετίες υπηρεσίας στην πλάτη τους, με σοβαρότατους λόγους υγείας, ακόμα και με αναπηρία 80ο/ο, αποχωρίστηκαν τις οικογένειές τους. Προσπαθούν να επιβιώσουν πολλά χιλιόμετρα  μακριά από την οικογενειάκή τους εστία, διαμένοντες σε ξενοδοχεία και με την απελπισία ριζωμένη στην ψυχή τους. Κι ενώ η σύζυγος είναι στη Στερεά Ελλάδα και ο σύζυγος με τα παιδιά στη Θεσσαλία, πληροφορείται ότι ο άντρας της βγαίνει σε διαθεσιμότητα! Δυο παιδιά που φοιτούν στο γυμνάσιο κι ένα στεγαστικό δάνειο να τρέχει… Χιλιάδες παρόμοιες περιπτώσεις. Κανένας δε νοιάζεται…
Αυτοί οι εκπαιδευτικοί, είναι υποχρεωμένοι να φορέσουν το χαμόγελο τους, να γεμίσουν αισιοδοξία το είναι τους και να πάνε στο σχολείο. Να μπουν στην τάξη τους, να διδάξουν, να διαπαιδαγωγήσουν και να στηρίξουν ψυχολογικά παιδιά του ελληνικού λαού, που στο σπίτι τους υπάρχει η ανέχεια και η ανεργία των γονιών. Πώς άραγε είναι δυνατό να τα καταφέρουν, όταν αυτοί οι ίδιοι έχουν αφήσει πίσω τους δικά τους παιδιά να ζουν χωρίς τον ένα γονιό τους και με σοβαρά οικονομικά προβλήματα; Μόνο τα παιδιά των στρατιωτικών, των δικαστικών και των αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν ψυχή και αποσπούνται κατ΄εξαίρεση οι γονείς τους;
Μετά και τη δεύτερη φάση των αποσπάσεων που… δεν έγιναν, έρχεται σήμερα άλλη εγκληματική ενέργεια του ανάλγητου υπουργείου Παιδείας να προσλάβει 873 αναπληρωτές ΕΣΠΑ για τα Ολοήμερα Σχολεία της Χώρας.
Η πρόσληψη αναπληρωτών ΕΣΠΑ για τα Ολοήμερα Σχολεία, είναι ένα ζήτημα που δεν ξέρεις αν πρέπει να χαρείς ή να στενοχωρηθείς. Προσλήφθηκαν αναπληρωτές για να τοποθετηθούν σε πόλεις, όταν χιλιάδες οικογένειες εκπαιδευτικών διαλύθηκαν γιατί δεν δόθηκαν αποσπάσεις σε δασκάλους με 15 και 20 χρόνια υπηρεσίας. Άσε που οι δάσκαλοι υπεύθυνοι των ολοήμερων σχολείων με πολλά χρόνια υπηρεσίας, αν είναι υπεράριθμοι στα σχολεία τους, θα τρέχουν να καλύψουν θέσεις στα χωριά μακριά από την πόλη που υπηρετούσαν, ίσως και σε άλλο νομό αν τους δοθεί…. φύλλο πορείας.
Επιτέλους,ποιος θα βρεθεί να βάλει φρένο σε αυτούς, που εγκληματούν καθημερινά σε βάρος των δασκάλων του ελληνικού λαού;
e-Πύλη Εκπαίδευσης

ΒΙΝΤΕΟ- Ανθρώπινη αλυσίδα για την Παιδεία

Γιώργος Χαρίσης: Ο αγώνας των σχολικών φυλάκων είναι αγώνας όλων των εργαζομένων


Δώδεκα σχολικοί φύλακες ξεκίνησαν χθες από τη Θεσσαλονίκη τη μεγάλη πορεία αγώνα και αλληλεγγύης για την Αθήνα.

ΔΑΝΕΙΑ- ΜΝΗΜΟΝΙΑ- ΦΤΩΧΕΙΑ- & «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟΞΟ»σχόλιο Γ.Θ : Η πρόταση του διεθνολόγου Αντώνη Γρυπαίου για την τραγική κατάσταση της χώρας.
Σε κανένα άλλο κράτος οι πολιτικοί δεν έγιναν υπηρέτες του εχθρού.

Του εχθρού που λέγεται Παγκόσμια Σιωνιστική Διακυβέρνηση.

Σε κανένα άλλο κράτος που σέβεται τον εαυτό του, οι πολιτικοί δεν

εστράφησαν κατά της πατρίδος και του Λαού της, από επιπολαιότητα και υποτέλεια, ικανοποιώντας ξένα εχθρικά συμφέροντα.

Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ08, ΠΕ16.01, ΠΕ32 και ΠΕ18.41 στα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης


Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι, για το σχολικό έτος 2013-2014, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 624 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ08-Καλλιτεχνικών, 472 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ16.01-Μουσικής, 495 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών και 46 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ18.41-Δραματικής Τέχνης.
Οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών, που θα τοποθετηθούν στα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους για τη διδασκαλία της Αισθητικής Αγωγής (Μουσική, Εικαστικά και Θεατρική Αγωγή) και των Πολιτιστικών ομίλων δραστηριοτήτων πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΑΠ1», «Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΑΠ2» και «Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΑΠ3», του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας την Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2013 όπου και θα τοποθετηθούν προσωρινά με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Για τους πίνακες των ονομάτων πατήστε εδώ.
Επισυνάπτεται πίνακας με τις προσλήψεις στη Δ/νση Π.Ε. Κοζάνης.
Επισυναπτόμενα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (02_EIDIKOT_EAEP.xls)02_EIDIKOT_EAEP.xls[ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΑΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ]26 Kb28-09-2013 13:34

Προσλήψεις Αναπληρωτών των κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60 για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης


Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι, για το σχολικό έτος 2013-2014, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές, 54 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 11 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας την Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2013 όπου και θα τοποθετηθούν προσωρινά με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής όπου προσλήφθηκαν, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Για τους πίνακες των ονομάτων πατήστε εδώ.

Προσλήψεις Αναπληρωτών του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων για την κάλυψη λειτουργικών κενών αποκλειστικά και μόνον στο απογευματινό πρόγραμμα των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων


Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Υποστήριξη των Ολοήμερων Σχολείων - Άξονας Προτεραιότητας 1», «Υποστήριξη των Ολοήμερων Σχολείων - Άξονας Προτεραιότητας 2» και «Υποστήριξη των Ολοήμερων Σχολείων - Άξονας Προτεραιότητας 3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για το διδακτικό έτος 2013-2014.
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι, για το σχολικό έτος 2013-2014, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές, 873 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων για την κάλυψη λειτουργικών κενών αποκλειστικά και μόνον στο απογευματινό πρόγραμμα των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων, στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Υποστήριξη των Ολοήμερων Σχολείων - Άξονας Προτεραιότητας 1», «Υποστήριξη των Ολοήμερων Σχολείων - Άξονας Προτεραιότητας 2» και «Υποστήριξη των Ολοήμερων Σχολείων - Άξονας Προτεραιότητας 3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για το διδακτικό έτος 2013-2014.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας την Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2013 όπου και θα τοποθετηθούν προσωρινά με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Για τον πίνακα των ονομάτων πατήστε εδώ.
Επισυνάπτεται ο πίνακας με τις προσλήψεις στη Δ/νση Π.Ε. Κοζάνης.
Επισυναπτόμενα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (01_PE70_ESPA_OLOHMERO.xls)01_PE70_ESPA_OLOHMERO.xls[ΠΕ70 ΕΣΠΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ]23 Kb28-09-2013 13:12

Εγκύκλιος 23/27-9-2013


Επισυνάπτεται η εγκύκλιος 23/27-9-2013
Δ/νση Π.Ε. Κοζάνης - Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Επισυναπτόμενα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (00_EGYKLIOS_23_THEM.pdf)00_EGYKLIOS_23_THEM.pdf[ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 23/27-9-2013]553 Kb28-09-2013 18:58
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (01_THEMA.pdf)01_THEMA.pdf[ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΝ 13Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ , ΔΙΕΘΝΗ ΗΜΕΡΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ]309 Kb28-09-2013 18:58
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (02_THEMA.pdf)02_THEMA.pdf[ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ 13Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ , ΔΙΕΘΝΗ ΗΜΕΡΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ]393 Kb28-09-2013 18:59
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (03_THEMA.pdf)03_THEMA.pdf[ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ]79 Kb28-09-2013 18:59
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (04_THEMA.pdf)04_THEMA.pdf[ΕΠΑΝΑΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΛΥΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ]594 Kb28-09-2013 19:01
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (05_THEMA.pdf)05_THEMA.pdf[ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ)]759 Kb28-09-2013 19:01
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (06_THEMA.pdf)06_THEMA.pdf[ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ GOETHE – INSTITUT ATHEN]653 Kb28-09-2013 19:02
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (07_THEMA.pdf)07_THEMA.pdf[ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΣΤΑΔΙΟ – «ΑΓΑΠΩ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ»- «KIDS’ ATHLETICS»]292 Kb28-09-2013 19:03
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (08_THEMA.pdf)08_THEMA.pdf[ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ UNICEF «ΣΧΟΛΕΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ»]136 Kb28-09-2013 19:03
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (09_THEMA.pdf)09_THEMA.pdf[ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗ 13Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ – CAMERA ZIZANIO]117 Kb28-09-2013 19:04

Ωράριο Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2013


ekpaideutikoi

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Αρ.Πρωτ.123948/Δ2/06-09-2013/ΥΠΑΙΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ Πληροφορίες:
Δημακοπούλου Αικ., Κοκκινίδου Α. Τηλέφωνο: 210 3442278, 2103442250 Fax: 2103442282 E-mail: adimakop(ΑΤ)minedu.gov.gr
ΘΕΜΑ: Ωράριο Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μετά από ερωτήματα πολλών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών σχετικά με το νέο ωράριο διδασκαλίας, σας διευκρινίζουμε ότι:
Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας βάσει των διατάξεων του N.4152/2013, υποπ. Θ1, παρ.2 και του Ν.2413/1996 αρ.48, παρ.2, προσδιορίζεται με βάση τον κλάδο, τα έτη υπηρεσίας και τη διοικητική θέση του εκπαιδευτικού ως εξής:
1. Με βάση τον κλάδο και τα έτη υπηρεσίας:


ΠΕ 0-6 έτη 7-12 έτη 13-20 έτη πάνω από 20 έτη
23 21 20 18

ΤΕ01 0-7 έτη 8-13 έτη 14-20 έτη πάνω από 20 έτη
24 21 20 18

ΔΕ01 0-20 έτη πάνω από 20 έτη
28 (Αρχιτεχνίτες) ή30(Τεχνίτες) 26 ή28
2. Με βάση τη διοικητική θέση και τα έτη υπηρεσίας:
Διευθυντές 3-5τμήματα 6-9τμήματα 10-12τμήματα πάνω από12τμήματα
Ώρες ανά εβδομάδα (με υπηρεσία μικρότερη των 20 ετών) 10 9 7 5
Ώρες ανά εβδομάδα (με υπηρεσία μεγαλύτερη των 20 ετών) 8 7 5 3
Το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των διευθυντών Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων είναι:
Διευθυντές ΣΕΚ Ώρες ανάεβδομάδα
με υπηρεσία μικρότερη των 20 ετών 10
με υπηρεσία μεγαλύτερη των 20 ετών 8
Το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των Υποδιευθυντών και Υπεύθυνων Τομέων είναι:
Υποδιευθυντές καιΥπεύθυνοι Τομέων ΣΕΚ Ώρες ανάεβδομάδα
με υπηρεσία μικρότερη των 20 ετών 16
με υπηρεσία μεγαλύτερη των 20 ετών 14
Το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των Υπεύθυνων Εργαστηρίων είναι είκοσι (20) ώρες και μειώνεται και κατά δύο (02) ώρες για τους εκπαιδευτικούς που έχουν συμπληρώσει είκοσι (20) έτη υπηρεσίας.
Αν το υποχρεωτικό ωράριο του εκπαιδευτικού είναι μικρότερο με βάση τον κλάδο και τα έτη υπηρεσίας τότε ως υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας ισχύει το μικρότερο.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

Στον «αέρα» το εξάμηνο από τα λουκέτα στα Πανεπιστήμια
«Καζάνι που βράζει» θυμίζει η Παιδεία με χιλιάδες φοιτητές να βρίσκονται σε αδιέξοδο καθώς αρκετά πανεπιστημιακά ιδρύματα έχουν ήδη… αναστείλει τη λειτουργία τους.
Σήμερα τυπικά λήγει η προθεσμία για την πραγματοποίηση των εγγραφών των πρωτοετών φοιτητών. Ωστόσο, στα πανεπιστήμια Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο Αριστοτέλειο της Θεσσαλονίκης, Πατρών, Κρήτης, Ιωαννίνων και Θεσσαλίας δεν έχουν πραγματοποιηθεί εγγραφές λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων των διοικητικών υπαλλήλων και της αναστολής λειτουργίας που κήρυξαν οι πρυτανικές αρχές.
Οι πρυτανικές αρχές, αλλά και το υπουργείο Παιδείας μελετούν το ενδεχόμενο να δοθεί τουλάχιστον για τις εγγραφές μια σιωπηρή παράταση.
Την ίδια ώρα, οι διοικήσεις των οκτώ Πανεπιστημίων που τίθενται σε καθεστώς κινητικότητας 1.349 διοικητικοί υπάλληλοι την ερχόμενη εβδομάδα θα προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, για να ζητήσουν την ακύρωση και αναστολή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
Το Προεδρείο της Συνόδου των Πρυτάνεων για το θέμα αυτό, θα δώσει συνέντευξη Τύπου, τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι, στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ.
Μετά την υπογραφή της ΚΥΑ, οι Διευθύνσεις Διοικητικού/ Προσωπικού κάθε Ιδρύματος από τα 8 που συμμετέχουν στην διαθεσιμότητα, και μόνον αυτών, υποχρεούνται να υποβάλουν εντός προθεσμίας 15 ημερών, στην ψηφιακή φόρμα του ΑΣΕΠ τα προσόντα όλων των υπαλλήλων των κλάδων και ειδικοτήτων που συμμετέχουν στη διαθεσιμότητα.
Μετά την υποβολή των στοιχείων το ΑΣΕΠ μοριοδοτεί και συντάσσει Πίνακες Κατάταξης και τους αποστέλλει στο αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο και εκδίδει τους τελικούς Πίνακες των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα ή σε καθεστώς κινητικότητας.
Αμέσως μετά τη γνωστοποίηση των διοικητικών υπαλλήλων που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα θα γίνει πρόσκληση από το υπουργείο Παιδείας για τις 646 θέσεις κατανεμημένες σε 25 Ιδρύματα (ΤΕΙ και Πανεπιστήμια) οι οποίες θα «καλυφθούν» από το προσωπικό που τίθεται σε διαθεσιμότητα σε ειδικό πρόγραμμα «Δια-Ιδρυματικής κινητικότητας».
Τέλος, το ΑΣΕΠ θα κάμει τη μοριοδότηση και θα αποστέλλει τους πίνακες στο αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο και εκδίδει τους τελικούς Πίνακες κατάταξης των υπαλλήλων στις 646 θέσεις.
newpost.gr

Θα δοθεί παράταση στην περίοδο των εγγραφών για τους πρωτοετείς


panepistimia2
Παράταση στην περίοδο των εγγραφών, με ορισμό νέων ημερομηνιών, θα δώσουν τα Πανεπιστήμια που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους, όπως έκανε γνωστό το Προεδρείο της Συνόδου των Πρυτάνεων, με αφορμή σχετικό αίτημα του υπουργού Παιδείας.
Συγκεκριμένα, ο υπουργός, με έγγραφό του, καλούσε τα ιδρύματα που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους να παρατείνουν την προθεσμία των εγγραφών, ώστε να ενταχθούν απρόσκοπτα στην ακαδημαϊκή κοινότητα οι πρωτοετείς φοιτητές.
Το Προεδρείο της Συνόδου των Πρυτάνεων επιρρίπτει σαφώς την ευθύνη για τις δυσχέρειες στις εγγραφές των φοιτητών στην κυβέρνηση, που όπως σημειώνει ανακοίνωσε το μέτρο της διαθεσιμότητας 1.349  διοικητικών υπάλληλων από 8 ΑΕΙ της χώρας και προχώρησε στην έκδοση της σχετικής ΚΥΑ.
Πηγές του υπουργείου Παιδείας σημείωναν στο ΑΜΠΕ πως «η αναστολή λειτουργίας που αποφάσισαν οι πρυτανικές Αρχές των ιδρυμάτων που συμβάλλουν στη διαθεσιμότητα με υπεράριθμο προσωπικό δεν αναστέλλει την ευθύνη τους για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των ιδρυμάτων. Πολλώ δε μάλλον, για την εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών και την ομαλή διεξαγωγή της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου».


ΚΟΙΝΩΝΙΑ

apoliseisΠέρασε η πλήρης απελευθέρωση των απολύσεων! Επεσε και το κάστρο του ορίου των απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για χιλιάδες ομαδικές απολύσεις! Εως το τέλος του χρόνου, […]

ANAKOINΩΣΗ

ΣΜΕΑΕ

Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2013

B 'φάση αποσπάσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. Αναλγησία , απανθρωπιά και ανικανότητα


Συναδέλφισσες , συνάδελφοι
Η αναλγησία , η απανθρωπιά , η έλλειψη στοιχειώδους οργάνωσης και η ανικανότητα της πολιτικής ηγεσίας του Υπ. Παιδείας ξεπέρασαν χθες κάθε όριο στην εξέταση των αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ   των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων της Π.Ε.
Με απόφαση του ίδιου του Υπουργού αποφασίστηκε να δοθούν αποσπάσεις, όχι με βάση τα πραγματικά λειτουργικά κενά, αλλά μόνο από πλεονασματικές προς ελλειμματικές περιοχές.Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αποσπασθούν συνάδελφοι σε μια Δ/νση με λιγότερα μόρια επειδή προέρχονταν από πλεονασματική περιοχή, τη στιγμή που τη Διεύθυνση αυτή τη ζητούσαν άλλοι συνάδελφοι με πολύ περισσότερα μόρια, αλλά προέρχονταν από ελλειμματική περιοχή.
Επί δώδεκα ώρες χθες η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας δεν μπορούσε ούτε η ίδια να βγάλει άκρη, με τις προϋποθέσεις που έθετε, προκειμένου να γίνουν οι αποσπάσεις. Τελικά κατέληξε στο να ικανοποιήσει μόνο 159 !!! αιτήσεις απόσπασης συναδέλφων μας όλων των ειδικοτήτων και 69 στην Ειδική Αγωγή. Φυσικά, αν οι αποσπάσεις γίνονταν με βάση τα πραγματικά λειτουργικά κενά που απέστειλαν οι Δ/νσεις Π.Ε. θα ικανοποιούνταν χιλιάδες αιτήσεις.
Το "έγκλημα" σε βάρος των συναδέλφων μας, που ζητούσαν απόσπαση, ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ, αφού το Υπουργείο αυτοδιαψεύστηκε με προσλήψεις αναπληρωτών σε περιοχές που πριν λίγο ισχυριζόταν ότι δεν υπάρχουν λειτουργικά κενά και δεν ικανοποίησε καμιά απόσπαση. Πρακτικές πέρα και έξω από κάθε λογική.
Η στάση και οι αλχημείες της πολιτικής ηγεσίας του Υπ. Παιδείας έχουν πλημμυρίσει με οργή και αγανάκτηση χιλιάδες εκπαιδευτικούς της Π.Ε., που αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα (υγείας, οικογενειακά, οικονομικά) και βλέπουν τις οικογένειές τους και τις προσωπικές τους ζωές να διαλύονται.
Καλώ όλους τους συναδέλφους, των οποίων η αίτηση δεν ικανοποιήθηκε, να υποβάλουν αίτηση επανεξέτασης και το Δ.Σ. της ΔΟΕ να παρέμβει στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και να απαιτήσει την εξέταση των αιτήσεων απόσπασης όλων των εκπαιδευτικών της Π.Ε., με βάση τα πραγματικά λειτουργικά κενά.
Ο αιρετός του ΚΥΣΠΕ
Δημήτρης Μπράτης

Τι αλλάζει στις κατατάξεις πτυχιούχων στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ- Αποκλειστικά με εξετάσεις η κατάταξη


Παράβολο θα πληρώνουν οι υποψήφιοι

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:likio.gr
Από το τρέχον ακαδημαικό έτος η  επιλογή   για κατάταξη πτυχιούχων στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα (σ.σ. μέχρι τώρα  η κατάταξη γίνονταν με βάση το βαθμό πτυχίου ή με κατατακτήριες εξετάσεις σε τρία μαθήματα).
  Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα, της βαθμολογίας
όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων. Στη σειρά αυτή περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει, δέκα(10)μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία (3) μαθήματα.
Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας μέχρι να καλυφθεί το προβλεπόμενο ποσοστό.
Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με την ίδια συνολική βαθμολογία, για την αποφυγή της υπέρβασης λαμβάνεται υπόψη η κατοχή πτυχίου Τμήματος με συναφή μαθήματα με το Τμήμα κατάταξης, όπως αυτά ορίζονται από τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών.
Αν και ο αριθμός των συναφών μαθημάτων εί ναι ίδιος μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοδύναμων υποψηφίων.
Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο στο Τμήμα υποδοχής ως υπεράριθμων.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να προβλέπεται η καταβολή παραβόλου για τη συμμετοχή των υποψήφιων για κατάταξη πτυχιούχων στη διαδικασία επιλογής με εξετάσεις.
Από το ακαδημαϊκό έτος 2005−2006 το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται αυτοτελώς ως ποσοστό επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους στο Τμήμα υποδοχής, ανεξάρτητα από το ποσοστό των μετεγγραφών. Δείτε εδώ τον φετινό αριθμό εισακτέων
 Το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. η ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του αριθμού των εισακτέων σε κάθε τμήμα Πανεπιστημίου. Πέραν του ανωτέρω ποσοστού, κατατάξεις πτυχιούχων Τμημάτων Οδοντιατρικής σε Τμήματα Ιατρικής και πτυχιούχων Τμημάτων Ιατρικής
σε Τμήματα Οδοντιατρικής πραγματοποιούνται σε ξεχωριστό ποσοστό 3% του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα υποδοχής.
  Αν ο αριθμός που προκύπτει έχει δεκαδικά ψηφία, στρογγυλοποιείται προς τα πάνω ή προς τα κάτω προς την αμέσως πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Αν τα δεκαδικά ψηφία είναι ακριβώς το μισό της μονάδας, η στρογγυλοποίηση γίνεται προς τα πάνω προς την αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα.
Επιμερισμός του παραπάνω ποσοστού ανάλογα με την προέλευση των υποψήφιων για κατάταξη πτυχιούχων ή ανακατανομή τυχόν εναπομένοντος ποσοστού σε άλλες κατηγορίες μετεγγραφών ή κατατάξεων δεν επιτρέπεται.»
    Το εξάμηνο κατάταξης πτυχιούχων σε Τμήμα ορίζεται από τα αρμόδια όργανα της Σχολής και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 7ου εξαμήνου για Τμήματα Σχολών εξαετούς φοίτησης ή του 5ου εξαμήνου για πενταετή ή τετραετή φοίτηση.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος του Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙΤ.Ε. κατά περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων ή ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Με την ίδια απόφαση, οι κατατασσόμενοι υποχρεώνονται να εξεταστούν σε μαθήματα ή ασκήσεις, τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Σε κάθε περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για
την κατάταξή τους, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών
του Τμήματος υποδοχής
 Με απόφαση που αναμένεται να υπογράψει ο υπουρός παιδείας, στο αμέσως επόμενο διάστημα, ρυθμίζονται  ειδικότερα θέματα και  κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη διαδικασία των
κατατάξεων των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Δικαιολογητικά – Χρόνος διενέργειας εξετάσεων.
1. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλονται στο Τμήμα υποδοχής από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.  Αιτήσεις και δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στα Τμήματα των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι. ή στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. πριν από την προαναφερόμενη ημερομηνία θεωρούνται ότι έχουν υποβληθεί εμπροθέσμως και δεν απαιτείται επανυποβολή τους.
2. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα εξής:
α) Αίτηση του ενδιαφερομένου.
β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός πτυχίου, ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό, στο οποίο να αναγράφονται αναλυτικά οι βαθμοί των μαθημάτων που απαιτούνται για την εξαγωγή του βαθμού πτυχίου.
Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.
3. Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από το Δ.Σ. του Τμήματος υποδοχής του Πανεπιστημίου ή από το Συμβούλιο Τμήματος υποδοχής του Τμήματος του Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

asfalistikoΚατάλαβες τώρα γιατί όλη μέρα τα κανάλια παιζουν Xρυσή Aυγή; Θέμα ασφαλιστικού «ανοίγει» η τρόικα και στρώνει το χαλί για να ζητήσει νέα μέτρα δις ευρώ για την περίοδο 2015-2016 […]

Η τελευταία συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ για τις αποσπάσειςΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Μας ενημερώνουν οι Αιρετοί  του ΚΥΣΔΕ Γρηγόρης Καλομοίρης και Χρήστος Φιρτινίδης
Μία ακόμη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ δεν έδωσε λύση στα σοβαρότατα προβλήματα χιλιάδων συναδέλφων και των οικογενειών τους με ευθύνη της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας.
Εγκρίθηκαν οι αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ 90 μόνο συναδέλφων ενώ με διάφορα προσχήματα «κόπηκαν» την τελευταία στιγμή 750 περίπου αποσπάσεις συναδέλφων ειδικοτήτων  ( ΠΕ 5,6,7,8,11,16,19,32) που είχαν κάνει αίτηση απόσπασης για την Πρωτοβάθμια.
Για μία ακόμη φορά υπερίσχυσε η μνημονιακή συμφωνία και δέσμευση για υποχρεωτικές μετατάξεις στην Πρωτοβάθμια.Στα εύλογα ερωτήματα για το πότε τελικά θα γίνουν οι μετατάξεις και τι θα γίνει με τις ενστάσεις για τις μετατάξεις που ήδη έχουν ανακοινωθεί, κανείς από τη διοικητική ιεραρχία δεν ήταν σε θέση να απαντήσει. Ο Υπουργός Παιδείας και το επιτελείο του, όπως πάντα, ήταν εξαφανισμένοι.
Όμως η πολιτική ηγεσία έδωσε εντολή να γίνουν αποσπάσεις μόνο για τις Περιοχές που δηλώνονταν κενά από τις Διευθύνσεις, κενά τα οποία, όπως όλοι γνωρίζετε, είχαν υπολογιστεί με τις απαράδεκτες ρυθμίσεις που επέβαλλαν. Ακόμη όμως και σε περιοχές που υπήρχαν κενά, δεν επέτρεψαν να αποσπαστούν συνάδελφοι από περιοχές που εμφάνιζαν κενά στον κλάδο τους.
Σε ότι αφορά στις αποσπάσεις σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, ένα ολόκληρο μήνα από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής δεν έχει ολοκληρώσει την αναγκαία προεργασία ώστε να ξεκινήσει από το ΚΥΣΔΕ η εξέταση των αιτήσεων. Είναι πιθανό, όπως δήλωσαν, να είναι έτοιμοι την Τρίτη  (1/10/2013).
Συνάδελφοι/Συναδέλφισσες
Απαιτούμε να γίνει νέα συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ τις αμέσως επόμενες ημέρες, ώστε να συζητηθούν οι αιτήσεις απόσπασης χιλιάδων συναδέλφων με σοβαρότατα οικονομικά και οικογενειακά προβλήματα, που ταλαιπωρούνται τουλάχιστον ένα μήνα τώρα, με δραματικές συνέπειες στην οικογενειακή και εργασιακή τους ζωή.
Θεωρούμε συγχρόνως απαράδεκτο, και το αναδείξαμε στις παρεμβάσεις μας το προηγούμενο διάστημα, την πρόσληψη αναπληρωτών, πριν εξεταστούν από το ΚΥΣΔΕ χιλιάδες αιτήσεις απόσπασης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ και από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ.
Απαιτούμε από τον Υπουργό Παιδείας να συναντήσει το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ και τους αιρετούς του ΚΥΣΔΕ τις αμέσως επόμενες ημέρες και να κάνει δεκτά τα έξι σημεία αιχμής διεκδίκησης του κλάδου, σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση της Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ (25/9/2013) σχετικά με τα Υπηρεσιακά Συμβούλια.