Η αληθινή φιλία δεν πρέπει ποτέ να κρύβει αυτό που σκέφτεται. Άγιος Ιερώνυμος, 347-420 μ.Χ.,

Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014

Εγκύκλιος μεταθέσεων ΠΕ σχολικού έτους 2014-2015Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2014-2015 καλεί τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Υποβολή αιτήσεων από 03-11-2014 ως 30-11-2014. 
Επισυναπτόμενα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (01__EGKYKLIOS.pdf)01__EGKYKLIOS.pdf[ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ]1399 kB31-10-2014 17:44
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (02_AIT_APO_PER_SE_PER.doc)02_AIT_APO_PER_SE_PER.doc[ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ]198 kB31-10-2014 17:46
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (03_AIT_BRAILLE_NOH.doc)03_AIT_BRAILLE_NOH.doc[ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ]223 kB31-10-2014 17:46
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (04_AIT_AMOIBAIA.doc)04_AIT_AMOIBAIA.doc[ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.]63 kB31-10-2014 17:47
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (05_AIT_BELTIWSH.doc)05_AIT_BELTIWSH.doc[ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ BΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.]169 kB31-10-2014 17:47
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (06_AIT_DIAPOL.doc)06_AIT_DIAPOL.doc[ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ]59 kB31-10-2014 17:48
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (07_AITH_SMEAE.doc)07_AITH_SMEAE.doc[ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ]344 kB31-10-2014 17:48

Οι σημερινές προσλήψεις αναπληρωτών


Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS
Προσλήψεις αναπληρωτών Δασκάλων ειδικής αγωγής και αναπληρωτών Δασκάλων του ενιαίου πίνακα γενικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013 για το διδακτικό έτος 2014-2015.
Το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2014-2015 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 2 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70.50-Δασκάλων ΕΑΕ και 105 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών στην παράλληλη στήριξη - συνεκπαίδευση μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω Πράξεων.
ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ  ΠΕ70-ΕΑΕ  ΚΑΙ ΕΔΩ ΓΙΑ ΠΕ70
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 3 έως και την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2014 όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
 Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου κλάδων ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών και ΠΕ18.41-Δραματικής Τέχνης στα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2014-2015 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ωραρίου 72 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών και 1 εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ18.41-Δραματικής Τέχνης.
ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΠΕ 32 ΚΑΙ ΕΔΩ ΓΙΑ ΠΕ18.41
Οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα τοποθετηθούν στα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους, πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 3 έως και την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2014 όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
 Πρόσληψη ενός (1) προσωρινού αναπληρωτή, κλάδου ΠΕ03.50 Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, για το διδακτικό έτος 2014-2015.
Από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, για το σχολικό έτος 2014-2015, προσλαμβάνεται ως προσωρινός αναπληρωτής πλήρους ωραρίου ο εκπαιδευτικός Λουμπρίνης Γεώργιος του Παναγιώτη, κλάδου ΠΕ03.50 Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, για να καλύψει διδακτικές ανάγκες των ΣΜΕΑΕ Β/θμιας Εκπ/σης της περιοχής Β’ Κυκλάδων, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Πληρωμή ωρομισθίων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» με ενάριθμο 2014ΣΕ04700000 της Συλλογικής Απόφασης Έργων (ΣΑΕ) 047 (ΑΔΑ:7ΧΜΡΦ-ΨΩΧ) του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
Ο προσλαμβανόμενος οφείλει να παρουσιαστεί στην οικεία Διευθύνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας, από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014 έως και την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2014, όπου και θα τοποθετηθεί, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε κενή θέση σχολείου της περιοχής, στην οποία προσλήφθηκε, μέχρι και τη λήξη του διδακτικού έτους.

Αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί σε θέσεις προϊσταμένωνΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ


Το Πανεπιστήμιο της Jyväskylä είναι ο κορυφαίος ειδικός της Φινλανδίας στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και της εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και ο μεγαλύτερο εξαγωγέας εκπαίδευσης. Η Σχολή Αθλητικών Επιστημών είναι η μόνη στη χώρα. Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων Από 4 έ...


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΤΗΛ-FAX: 2224022320-2224022498
Δ/ΝΣΗ: 1ο  Νηπιαγωγείο  Καρύστου
ΚΑΡΥΣΤΟΣ  , 34001,
ΚΑΡΥΣΤΟ...


31-10-14 Προκήρυξη πλήρωσης οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων κατ ́ εφαρμογή των διατάξεων του ΥΚ, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του ν. 4275/2014


Δελτίο Τύπου   Συνάντηση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με την ΟΛΜΕ Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ανδρέας Λοβέρδος, συναντήθηκε με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ στα πλαίσια της τακτικής επικοινωνίας μαζί της. « Δεν διαπραγματευόμασ...


1o Γυμνάσιο Βόλου - Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη


Κάντε κλικ για να δείτε το συνημμένο έγγραφο
Παρ, 31/10/2014 - 12:36

31-10-14 Απόφαση διορισμού υποτρόφων για μεταπτυχιακές […]
Παρ, 31/10/2014 - 11:48

Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανδρέας Λοβέρδος σε συνέντευξη του στον ΑΝΤ1, στην εκπομπή του κ. Γ. Παπαδάκη ρωτήθηκε για τα όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και απάντησε: «Προσωπικά και εγώ συμμετείχα ενεργά σ...


141030_ap8_ekdilwsiEκδήλωση με θέμα «Μεταπτυχιακά και Υποτροφίες στο εξωτερικό» Το Γραφείο Διασύνδεσης του Α.Π.Θ. διοργανώνει εκδήλωση, με θέμα «Μεταπτυχιακά και Υποτροφίες στο εξωτερικό». Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση και υποστήριξη των φοιτητών και αποφοίτων για τις δυνα...

Συνέντευξη Υπουργού Παιδείας, Ανδρέα Λοβέρδου  στον ΑΝΤ1

Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για το διδακτικό έτος 2014-15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2014-2015 στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», του Άξονα Προτεραιότητας 2 και 3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ως έργα υποψήφια για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020Σύμφωνα με τον αιρετό του ΚΥΣΠΕ, Δημήτρη Μπράτη σήμερα προσλαμβάνονται 73  αναπληρωτές  ΠΕ 32 για τα ΕΑΕΠ.
Tags: 
Προσλήψεις αναπληρωτών
ΕΑΕΠ
προσλήψεις εκπαιδευτικών
View the discussion thread.


Ο υπουργός Παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος στη σελίδα του στο facebook έκανε την εξής ανακοίνωση: "Σήμερα 100 προσλήψεις εκπαιδευτικών για παράλληλη στήριξη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση" Μείνετε στην alfavita.gr θα αναρτήσουμε αμέσως τα ονόματα μόλις τα δημοσιεύσει το υπουργειό Παιδείας. Δείτε το Post του υπουργού Παιδείας

ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ (ΕΛΜΕ-ΚΙ) elme_ki@yahoo.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μέτρα τώρα ενάντια στην ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων και για την ανακούφιση των αναπληρωτών καιν νέων εκπαιδευτικών
Το ΔΣ της ΕΛΜΕ-ΚΙ πραγματοποίησε παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία των Διευθύνσεων Α΄ βάθμιας και Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης. Στις συναντήσεις που είχε με το Διευθυντή Β΄ βάθμιας κ. Δημήτρη Μαρκάτο κ...


Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. Τηλ. 6974750409 Fax: 2103442287 paligiannis@hotmail.gr Αθήνα, 31/10/2014   Συνεδρίαση Κ.Υ.Σ.Π.Ε. Πέμπτη 30-10-14 Παραιτήσεις – Αποσπάσεις –  Μετατάξεις Συνεδρίασε το Κ.Υ.Σ.Π.Ε. σήμερα 30-10-14 με θέματα Η.Δ. τα παρακάτω: ·        Μετατάξεις εκπαιδευτικών σε θέσεις Διοικητικών Υπαλλήλων για σοβαρούς λόγους υγείας Το συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα δικαιολογητικά, εισηγήθηκε θετικά και για τους 4 συναδέλφους που προσήλθαν στο Κ....


Ανακήρυξη υποψήφιων αιρετών εκπροσώπων ΑΠΥΣΔΕ.Βορείου Αιγαίου‏ Η Περιφερειακή Διευθύντρια Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου Δείτε αναλυτικά το έγγραφο σε μορφή pdf  

5.620 δημόσιοι υπάλληλοι --και οι μισοί από αυτούς εκπαιδευτικοί-- δήλωσε ο κ.Μητσοτάκης, έβγαλαν 1,5 δισ. ευρώ στο εξωτερικό!!
Πραγματικά, δεν ήξερα πως ήμασταν τόσο πλούσιοι....
Γιατί εγώ γνωρίζω πως αρκετοί εκπαιδευτικοί είμαστε σε διαθεσιμότητα και μερικοί απλήρωτοι για 7 μήνες.
Γιατί χιλιάδες συνάδελφοί μου εργάζονται με 600 και 700 ευρώ, μακριά από τις οικογένειές τους.
Και χιλιάδες άλλοι αναπλη...


Μείωση των αντικειμένων που διδάσκονται στα δημοτικά αλλά και μειωμένη ύλη στα βασικά μαθήματα, σε συνδυασμό με ένα πρόγραμμα «μελέτης» των μαθητών στο σχολείο ώστε να έχουν προετοιμαστεί σωστά όταν έχουν πλέον επιστρέψει στο σπίτι και να μην έχουν επιπλέον φόρτο εργασίας, μελετούν οι υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας στο πλαίσιο των αλλαγών που θα γίνουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας. Με θέμα τις αλλαγές στ...

ΑΝΑΚΉΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΊΩΝ ΑΙΡΕΤΏΝ ΕΚΠΡΟΣΏΠΩΝ ΣΤΟ ΠΥΣΠΕ ΚΟΖΆΝΗΣ


Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
1. Κατσαώρας Μιχάλης του Θεοδώρου 
2. Κατσιγιάννη Ελένη του Αθανασίου 
3. Κοτζαΐτση Ελένη του Αλεξάνδρου
4. Κουμαντζιά Ελένη του Γεωργίου 
Β. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΝΩΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
1. Κωνσταντινίδης Λεωνίδας του Δημητρίου 
2. Χαλβατζής Γεώργιος του Δημητρίου
Γ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
1. Κυδώνας Κωνσταντίνος του Θεοδώρου
2. Μελισίδης Κωνσταντίνος του Μιχαήλ
3. Σισμανίδης Παύλος του Λαζάρου 
4. Χατζόπουλος Κωνσταντίνος του Σοφοκλή 
Δ. ΔΑΚΕ/Π.Ε.
1. Δεμιρτζίδης Κωνσταντίνος του Σταύρου
2. Κοβάτσης Ιωάννης του Αναστασίου 
Ε. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε.
1. Γιαννακόπουλος Στέφανος του Χαρισίου 
2. Κωτούλας Αθανάσιος του Νικολάου 
3. Νακόπουλος Αθανάσιος του Πασχάλη 
4. Παλαιολόγου Τρύφωνας του Νικολάου 
5. Ροβυθάκης Αναστάσιος του Ιωάννη 
6. Σαββίδου Σταυρούλα του Ιωάννη Στις εκλογές των υπηρεσιακών συμβουλίων συμμετέχει η «Εκκίνηση Εκπαιδευτικών»
Διαβάστε την διακήρυξη της παράταξης και τους υποψήφιους στο  ΚΥΣΠΕ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  THΣ   ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Συνάδελφοι,
Oι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών των ΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΠΕ και  ΚΥΣΠΕ θα διεξαχθούν την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014. Οι εκλογές διεξάγονται σ’ ένα δύσβατο  κοινωνικά και  εκπαιδευτικά τοπίο.Το Μνημονιακό μπλοκ, μετά από τέσσερα χρόνια σκληρών αντιλαϊκών πολιτικών, έχει αφήσει πίσω του συντρίμμια. Στην εκπαίδευση οι ενεργοί εκπαιδευτικοί μειώθηκαν κατά 30%, οι υποστηρικτικές δομές εγκαταλείφθηκαν, σχολεία καταργήθηκαν, συνάδελφοί μας τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, η μισή Τεχνική Εκπαίδευση έκλεισε, οι συνολικές δαπάνες για την εκπαίδευση μειώθηκαν πάνω από 50%. Η εργασιακή πραγματικότητα για τους μάχιμους εκπαιδευτικούς χειροτέρευσε: Aύξηση ωραρίου στη Δ.Ε., περιορισμός μεταθέσεων-αποσπάσεων, αδιαφανείς συνθήκες υπηρεσιακών μεταβολών (μετατάξεις πέρσι), δεκάδες χιλιάδες στην αδιοριστία. Κάτω από την ταμπέλα «Πρώτα ο μαθητής», χιλιάδες παιδιά στοιβάχτηκαν σε συγχωνευμένα σχολεία και συμπτυγμένα τμήματα των 27+, με τους εκπαιδευτικούς πιο κακοπληρωμένους από ποτέ (μείωση 40% στις αποδοχές μας).
Tι νόημα έχει άραγε η συμμετοχή ενός αιρετού των δυνάμεων που συσπειρώνει η  ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ στα Υπηρεσιακά Συμβούλια που εξορισμού αποτελούνται από διορισμένους της Διοίκησης;Αφού λοιπόν τα περιθώρια παραχωρήσεων από τη Διοίκηση είναι μικρά, τι ρόλο έχει εκεί μέσα ο αιρετός μας;
Α) Καταρχάς, η ενημέρωση των συναδέλφων κι η αποκάλυψη όλων των αυθαιρεσιών της Διοίκησης, η πίεση για τη διαφύλαξη της στοιχειώδους διαφάνειας και αξιοκρατίας στις τοποθετήσεις σε οργανικά-λειτουργικά κενά, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο ζήτημα άπτεται της λειτουργίας του Συμβουλίου. Με τακτικά γραπτά ενημερωτικά δελτία και ενημέρωση διά ζώσης.
Ο αιρετός της ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ θα είναι πάνω απ όλα η φωνή, η διαμαρτυρία, το αίτημα κάθε συναδέλφου. Το εγγυάται η φύση της ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ που δεν είναι  ένας ακόμη εκλογικός μηχανισμός, δεν είναι ένας κομματικός μηχανισμός, που ενόψει των εκλογών αλλάζει καπέλο και φοράει τα χρώματα της αυτονομίας. Είναι μια ομάδα, ακόμα περισσότερο μια συλλογικότητα, μια συλλογικότητα  όμως ανοιχτή, πλουραλιστική, μακριά  από τις στοχεύσεις και τις τακτικές οιονδήποτε κόμματος. Μια ομάδα από εθελοντές.
Β) Κατά δεύτερον, με τη μεταφορά ακόμη κι εκεί μέσα της φωνής του κλάδου. Με συμμόρφωση του αιρετού σε όλες τις αποφάσεις του κλάδου, έτσι όπως διατυπώνονται στα συλλογικά του όργανα (Σύλλογος, ΔΟΕ, ΑΔΕΔΥ). Ως Εκκίνηση θεωρούμε πως ο Κλάδος μας μόνο Ενωμένος και Ισχυρός μπορεί να αγωνιστεί, να διεκδικήσει και να πετύχει.
Παλέψαμε  για τη συγκρότηση Ανεξάρτητων Ψηφοδελτίων, κάτω από τη βάση κοινών αιτημάτων για τη Δημόσια Εκπαίδευση και τον Εκπαιδευτικό.
Επιδιώκουμε την αλλαγή νοοτροπίας και κουλτούρας των συνδικαλιστικών ηγεσιών, μέσα από το πρίσμα της Αξιοπιστίας, της Διαφάνειας, της Σύνθεσης και της Ενότητας.
Παραμερίσαμε τις κομματικές παρατάξεις, καθώς εξαρτώνται άμεσα από τους πολιτικούς τους φορείς και κατά συνέπεια είναι δέσμιες πολιτικών σκοπιμοτήτων.
Σεβαστήκαμε την πολιτική ταυτότητα του κάθε συναδέλφου.
Διαμορφώνουμε τις θέσεις και τις προτάσεις μας μέσα από την ελεύθερη συμμετοχική διαδικασία των μελών μας σε αμεσοδημοκρατικές  συνελεύσεις.
Δώστε μας τη δύναμη…
…να συνεχίσουμε τον αγώνα για την ισότητα και την ισονομία,
…να καθιερώσουμε ένα πάγιο, νόμιμο και ξεκάθαρο σύστημα τοποθετήσεων,
…να εντείνουμε την προσπάθεια για ενημέρωση και πλήρη διαφάνεια,
…να απαιτήσουμε ανάρτηση των μορίων σε κάθε φάση τοποθετήσεων,
…να διεκδικήσουμε ανοικτές συνεδριάσεις,
…να αγωνιστούμε για τον κάθε συνάδελφο,
…να πιέσουμε για δημοκρατικότητα στους συλλόγους διδασκόντων. 
Ενάντια…
        …σε όσους μας ταπείνωσαν αφαιρώντας μας το δικαίωμα να ζούμε με αξιοπρέπεια,
…σε όσους οδήγησαν στη διάλυση των συλλόγων,
…σε όσους πίστεψαν ότι έχουν το δικαίωμα να μας κουνούν το χέρι,
…σε όσους μετέτρεψαν τα σχολεία σε ένα αδιάκοπο κυνήγι της ύλης, σε ένα ατέλειωτο εξεταστικό κέντρο, σε ένα χώρο μόνιμου άγχους.
 ….έχοντας ως σκοπό να…
… βάλουμε τέλος στη «μονιμότητα» των αιρετών.  
… αντιπαλέψουμε μια αξιολόγηση που σκοπό έχει τον εκφοβισμό.
… πιέσουμε για ένα σχολείο όπου όλοι οι εκπαιδευτικοί (διευθυντές και δάσκαλοι) θα αγωνίζονται μαζί, ως συνεργάτες και όχι σαν αντίπαλοι, για ένα καλύτερο σχολείο, για μια καλύτερη κοινωνία!

 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΣΠΕ
«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΕΚ-ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.»
Αγγελόπουλος Άγγελος του Φωτίου
Αλογά Βιολέτα του Ηλία
Βρύνα Ζωή του Αναστασίου
Γιαμαλάκης Γρηγόριος του Εμμανουήλ
Γιολδασέα Μαρία του Νικολάου
Δημητρακόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου
Θεοχαρόπουλος Γεώργιος του Βασιλείου
Καραβέλη Μαριάννα του Προδρόμου
Καρινού Βικτώρια του Βασιλείου
Κατσαρός Χρήστος του Νικολάου
Καψαλάκης Ζαχαρίας του Μιχαήλ
Κολεμένος Σωτήριος του Νικολάου
Κόλλιας Κωνσταντίνος του Ιωάννη
Κοσμανος Νικόλαος του Δημητρίου
Κουτρουμάνη Μαρία του Γεωργίου
Κούτσουρος Νικόλαος του Κωνσταντίνου
Κυδώνας Κωνσταντίνος του Θεοδώρου
Κυρίτσης Οδυσσέας του Κωνσταντίνου
Λιακόπουλος Παναγιώτης του Ιωάννη
Λουριδάς Πολυζώης του Κωνσταντίνου
Μακράκης Γιώργος του Νικολάου
Μαραγκουδάκης Ελευθέριος του Γρηγορίου
Μαριόλης Γεώργιος του Δημητρίου
Μαρκοδήμος Ιωάννης του Παναγιώτη
Μπαμπαλιούτας Δημήτρης του Ιωάννη
Μπιλιούρη Ελένη του Σταύρου
Μπούρκουλας Φώτιος του Θεοδώρου
Μυλωνά Βαρβάρα του Φωτίου
Μυλωνάς Σταύρος του Φωτίου
Νιώτη Στυλιανή του Εμμανουήλ
Ντεμερτζίδου Ευγενία του Αναστασίου
Ουδατζής Νικόλαος του Μιχαήλ
Πανταζής Παναγιώτης του Γεωργίου
Παντολέων Παντελεήμων του Αθανασίου
Παπαδόπουλος Τηλέμαχος του Θεοδώρου
Σιδηροπούλου Αρετή του Αλέξανδρου
Τηλελής Χρήστος του Πασχάλη
Τρούλης Γεώργιος του Ορέστη
Φερεντίνος Ανδρέας του Πέτρου
Φραγκόπουλος Μιχαήλ του Δημητρίου
Χατζηγελέκη Ιωάννα του Στυλιανού
Χρυσοστομίδης Πέτρος του Ευάγγελου
Ψυχογυιός Χαράλαμπος του Θεόδωρου

onlarissa.gr

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ


Συναδέλφισσα, Συνάδελφε
Την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου καλούμαστε να πάρουμε μέρος στις εκλογές για την ανάδειξη των Αιρετών Εκπροσώπων μας στα Υπηρεσιακά Συμβούλια.
Μ’ αυτήν μας την επιστολή θέλουμε να σας γνωστοποιήσουμε την υποψηφιότητά μας για το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κοζάνης.
Ένα θεσμό που υπηρετήσαμε με την δική σας ψήφο και αρωγή την διετία 2012-2014, όταν καταθέσαμε για πρώτη φορά την υποψηφιότητά μας με συνέπεια, αίσθημα ευθύνης, υπευθυνότητα και χωρίς συμβιβασμούς.
Σ’ αυτό το πλαίσιο των αρχών και αξιών αγωνιστήκαμε για:
-         Πλήρη διαφάνεια για ό,τι συμβαίνει.
-         Ενημέρωση των συναδέλφων μας.
-         Διασφάλιση των αρχών της αξιοκρατίας, ισονομίας και της δικαιοσύνης στο υπηρεσιακό συμβούλιο.
-         Πραγματική προάσπιση του δημόσιου σχολείου και των εκπαιδευτικών.
-         Ουσιαστικό λόγο με προτάσεις και καθαρές θέσεις στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κοζάνης.
-         Αξιοπρέπεια του Εκπαιδευτικού.
-         Ενότητα των Συναδέλφων και του κλάδου.
Τα τελευταία χρόνια βιώνουμε μια πρωτοφανή επίθεση των νεοφιλελευθέρων πολιτικών με κύρια συνέπεια την όλο και αυξανόμενη συρρίκνωση των βασικών κοινωνικών αγαθών (παιδεία-υγεία-πρόνοια). Μέσα σε αυτήν την περίοδο ο κλάδος μας δέχεται την πιο σκληρή, αντιδραστική και άδικη επίθεση. Τα ζητήματα είναι πολλά και ακανθώδη, όπως:
·         Η θέσπιση της μνημονιακής, ποσοτικής και τιμωρητικής αξιολόγησης που μοναδικό σκοπό έχει την διαμόρφωση ενός χειραγωγούμενο και φτωχού εκπαιδευτικού καθώς και την δημιουργία νέας δεξαμενής απολύσεων στο δημόσιο.
·         Το νέο πειθαρχικό δίκαιο που καταργεί το τεκμήριο της αθωότητας και επιφέρει κλίμα φόβου και τρομοκρατίας στους συναδέλφους.
·         Οι καταργήσεις οργανικών θέσεων, οι υποχρεωτικές μετακινήσεις, η εργασιακή ανασφάλεια και οι εκατοντάδες χαμένες θέσεις εργασίας.
·         Η δραστική μείωση των προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, η κατάρρευση της δημόσιας εκπαίδευσης.
·         Η συνεχόμενη καθίζηση των μισθών μας και η δυσκολία διαβίωσης ειδικά των νέων συναδέλφων που εργάζονται σε άλλες περιοχές από τον τόπο κατοικίας.
·         Η συνεχόμενη υποβάθμιση της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης.
·         Η ακύρωση κατακτήσεων του κλάδου.
Η βάρβαρη και ανάλγητη πολιτική που έχει επιλέξει το Υ.ΠΑΙ.Θ. και η συγκυβέρνηση μπορεί να αντιμετωπιστεί γενικότερα μόνο με ΑΦΥΠΝΙΣΗ, ΕΝΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ και ειδικότερα σε ό,τι μας αφορά ως κλάδο με αλλαγή πλεύσης του συνδικαλιστικού κινήματος. Αγωνιζόμαστε για ένα μαζικό, κοινωνικό, ενωτικό μέτωπο αγώνα που θα προασπίζεται και θα διεκδικεί τα δικαιώματα των εργαζομένων.
ΣΤΟΧΟΙ
Ø  Επιδιώκουμε την ΕΝΟΤΗΤΑ στον Κλάδο μας απέναντι στα κοινά προβλήματα.
Ø  Αγωνιζόμαστε για την ανατροπή των πολιτικών που οδηγούν στην διάλυση της Δημόσιας Εκπαίδευσης και την εξόντωση του Εκπαιδευτικού.
Ø  Αποζητούμε την απαλλαγή του κλάδου από τις συνδικαλιστικές παρατάξεις που είναι δέσμιες πολιτικών-κομματικών συμφερόντων προκειμένου να αλλάξει πλεύση το συνδικαλιστικό κίνημα, να πράττει και να φέρεται αδέσμευτα και αγωνιστικά ενάντια στις μεθοδεύσεις των κυβερνητικών επιλογών.
Ø  Προασπίζουμε ένα δημοκρατικό σχολείο χωρίς φραγμούς.
Ø  Επιδιώκουμε αλλαγές, ώστε η βάση να κληθεί να αναλάβει αποφασιστικό ρόλο σε όλα τα ζητήματα. Αυτό θα σημάνει άμεσα την μετατροπή του συναδέλφου από απλό θεατή σε συνδιαμορφωτή των εξελίξεων. Ο ρόλος της προσωπικής ευθύνης θα συμβάλλει σταδιακά στην αφύπνιση και στην συνειδητοποίηση της θέσης μας μέσα στην κοινωνία.
Ø  Πιστεύουμε στην αυτονομία του συνδικαλιστικού κινήματος και στην μη χειραγώγησή του από κομματικούς φορείς.
Αγαπητοί Συνάδελφοι
Μας κάνατε την ξεχωριστή τιμή να μας εκλέξετε αιρετούς στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κοζάνης για την διετία 2012-2014. Διεκδικούμε ξανά την ψήφο σας και ζητούμε την ανανέωση της εμπιστοσύνης σας στα πλαίσια πάντα των αρχών και αξιών της δικαιοσύνης, της συνέπειας, της υπευθυνότητας, της ισονομίας, της εκπροσώπησης όλων των Συναδέλφων με αίσθημα ευθύνης και διάθεση προσφοράς.
Σας ευχαριστούμε θερμά
με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Μελισίδης Κων/νος
Κυδώνας Κων/νος
Σισμανίδης Παύλος
                                                                                                                             Χατζόπουλος Κων/νος

Αποτελέσματα 19ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Αστρονομίας και Διαστημικής 2014ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS
Στην 8η Διεθνή Ολυμπιάδα Αστρονομίας και Αστροφυσικής που διεξήχθη στην πόλη Σουτσάβα της Ρουμανίας τον Αύγουστο 2014, η Εθνική Ολυμπιακή Ομάδα Αστρονομίας και Αστροφυσικής διακρίθηκε ως ακολούθως:
1. Κουκουλεκίδης Νικόλαος, Χάλκινο μετάλλιο (Κολλέγιο «Ανατόλια» Θεσσαλονίκης)
2. Γιασεμής Φώτης-Ιωάννης, Έπαινος (Λυκειακές τάξεις Αγίας Άννας Ευβοίας)
3. Τσαπράζη Ελένη, Έπαινος (Λύκειο Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη Θεσσαλονίκης)
Επίσης, σε εθνικό επίπεδο, ο πρώτος μαθητής και η πρώτη μαθήτρια της 3ης φάσης «ΙΠΠΑΡΧΟΣ», οι οποίοι μετέβησαν στα τέλη Ιουλίου 2014, στις εγκαταστάσεις της ΝΑSΑ, στο Huntsville της πολιτείας Αλαμπάμα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και μετείχαν σε εκπαιδευτικά προγράμματα, είναι οι ακόλουθοι:
1. Παλάσκος Αχιλλέας (Λύκειο Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη Θεσσαλονίκης)
2. Καλογεροπούλου Ιωάννα (Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Αγίων Αναργύρων Αθηνών)

Οι προσλήψεις αναπληρωτών στην Π.Ε., όλων των ειδικοτήτων, από τους πίνακες Γενικής και Ειδικής Αγωγής μέχρι και 29-10-2014


Δείτε τις προσλήψεις αναπληρωτών στην Π.Ε., όλων των ειδικοτήτων, από τους πίνακες Γενικής και Ειδικής Αγωγής μέχρι και 29-10-2014 κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

Σας ενημερώνουμε ότι με κοινή απόφαση του Δ/ντή Εκπαίδευσης, του Σχ. Συμβούλου Ειδικής Αγωγής και της Προϊσταμένης του ΚΕΔΔΥ Κοζάνης( για την οποία συντάχθηκε πρακτικό) ορίστηκαν οι άμεσες και επιτακτικές ανάγκες λειτουργικών κενών ΣΜΕΑΕ( παράλληλες στηρίξεις) ΠΕ71 στις οποίες τοποθετήθηκαν οι αναπληρωτές  εκπαιδευτικοί. Οι τοποθετήσεις  έγιναν σήμερα στις 12:30 μμ.

ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΠΙΣΩ Η ΤΟΥΡΚΙΑ: Θα συνεχίσει τις έρευνες στην κυπριακή ΑΟΖ

Η προκλητική στάση της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ όχι μόνο δεν θα σταματήσει, αλλά θα συνεχιστεί.
«Η Τουρκία θα προστατεύσει με αποφασιστικότητα τα συμφέροντά της εντός της υφαλοκρηπίδας της και τις περιοχές που την εξουσιοδότησε η ‘Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου’ για να διεξάγει έρευνες φυσικού αερίου» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας που συνεδρίασε την Πέμπτη το βράδυ και προστίθεται: «Συζητήθηκαν οι εξελίξεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Την προσεχή περίοδο η Τουρκία θα λάβει με αποφασιστικότητα κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία των συμφερόντων και των δικαιωμάτων της εντός της δικής της υφαλοκρηπίδας και ως εγγυήτρια δύναμη στις περιοχές που η ‘ΤΔΒΚ’ την εξουσιοδότησε».
Σημειώνεται ότι η χθεσινή συνεδρίαση έγινε για πρώτη φορά υπό την προεδρία του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ οΑχμέτ Νταβούτογλου συμμετείχε για πρώτη φορά ως πρωθυπουργός.
Στη μαραθώνια συνεδρίαση (υπερέβη τις 10 ώρες) συζητήθηκαν ακόμη η λεγόμενη «παράλληλη δομή» (το παρακράτος του Φετουλάχ Γκιουλέν, το Κουρδικό, το Ισλαμικό Κράτος και άλλα διεθνή θέματα.

news.makedonias.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Δελτίο Τύπου   Συνάντηση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με την ΟΛΜΕ Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ανδρέας Λοβέρδος, συναντήθηκε με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ στα πλαίσια της τακτικής επικοινωνίας μαζί της. « Δεν διαπραγματευόμαστ...

Δελτίο Τύπου   Συνάντηση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με την ΟΛΜΕ Σε συνάντηση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ανδρέα Λοβέρδου με την ΟΛΜΕ και στα πλαίσια της τακτικής επικοινωνίας μαζί της, ο Υπουργός πρότεινε ένα moratorium όσον αφορά στις εθνικές και θ...

Συνέντευξη Υπουργού Παιδείας, Ανδρέα Λοβέρδου  στον ΑΝΤ1

Δελτίο Τύπου   Χαιρετισμός ΥΦΥΠΑΙΘ Αλέξανδρου Δερμεντζόπουλου στην διημερίδα των ΚΠΕ Τις εργασίες της πρώτης ημέρας της διημερίδας που διοργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, με θέμα «Προβολή Καλών Πρακτικώ...

    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   Συνάντηση Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανδρέα Λοβέρδου με τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ειρηναίο   Συνάντηση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ανδρέα Λοβέρδου πραγματοποιήθηκε σήμερα σε ευχάριστο κλίμα με τον Σεβασμιώτ...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   Συνάντηση Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανδρέα Λοβέρδου με Κοσμήτορες Φιλοσοφικών Σχολών και Προέδρων Τμημάτων Φιλολογίας   Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανδρέας Λοβέρδος θα συναντηθεί αύριο Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014 με τους Κοσμήτ...

Δελτίο Τύπου   Συνάντηση Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Ανδρέα Λοβέρδου με Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης Συνάντηση πραγματοποίησε σήμερα ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ανδρέας Λοβέρδος με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κ...