ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΘΩΜΑ ΤΡ. ΝΤΑΛΕΤΣΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Πολυτεχνείου 27-29, Θεσσαλονίκη
Τηλ. & Fax : 2310-554261

Προς : ΟΚΠΕ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ


Αναφορικά με την  αγωγή που ασκήσαμε κατά του Ελληνικού Δημοσίου, για καταβολή σε εσάς της καταβληθείσας στους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποζημίωσης για πρόσθετη απασχόληση στην εκπαιδευτική διαδικασία για καθένα από τα τρία διδακτικά τρίμηνα του σχολικού έτους, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Α) Με την από 23/8/2000 αγωγή μας ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, αιτούμεθα (σύνολο 41 ενάγοντες) την καταβολή της καταβληθείσας στους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποζημίωσης για πρόσθετη απασχόληση στην εκπαιδευτική διαδικασία για καθένα από τα τρία διδακτικά τρίμηνα του σχολικού έτους, που ανέρχεται στο ποσό των 1.611,93 ευρώ πλην της 35ης ενάγουσας, της Αλεξίας Τανούρη του Χρήστου, η οποία αιτείται καταβολής ποσού 1.320,19 ευρώ.
Περισσότερα...