ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΕΝΩΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝΣΧΟΛΙΚΩΝΜΟΝΑΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Κομοτηνής14, 30-05-2016
11526ΑθήναΑρ. Πρωτ.: 30
ΠΛΗΡ.: Κουντούρης Τηλέμαχος6939415171
Μακεδών Νικόλαος6972093097

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

Με αφορμή την έκδοση της με Αρ.
Πρωτ. 87776/Δ1/30-05-2016 εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. που αφορά στον Προγραμματισμό λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος των Ενιαίου Τύπου Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2016-2017, το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε., έχει να επισημάνει τα εξής:

1. Κρίνει απολύτως λανθασμένη την απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. να εγγράφονται και να φοιτούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα των 6/θεσίων και άνω σχολικών μονάδων μόνο οι μαθητές/τριες των οποίων και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας.
Αλήθεια, σε μια χώρα με εκατοντάδες χιλιάδες άνεργους και με μεγάλο ποσοστό ευκαιριακής και αδήλωτης εργασίας, πόσοι γονείς μπορούν να προσκομίσουν τα παραστατικά αυτά;
Προτείνουμε την άμεση τροποποίηση της Υ.Α. με Αρ. Πρωτ. Φ12/657/70691/Δ1/26-4-2016 (ΦΕΚ 1324/11-05-2016, τ.Β΄) καθώς και της εγκυκλίου με Αρ. Πρωτ. 87776/Δ1/30-05-2016, ώστε να δοθεί η δυνατότητα να εγγράφονται και να φοιτούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα όλοι οι μαθητές/τριες που οι γονείς τους το επιθυμούν, χωρίς την προσκόμιση κανενός δικαιολογητικού, από τη στιγμή μάλιστα που το γνωστικό αντικείμενο της Μελέτης–Προετοιμασίας μαθημάτων για την επόμενη ημέρα δεν εντάσσεται στο Πρωινό Πρόγραμμα για όλους τους μαθητές(όπως κατά τη γνώμη μας θα έπρεπε), αλλά προσφέρεται μόνο στους μαθητές του Ολοήμερου Προγράμματος. Άλλωστε, η εμπειρία μας δείχνει ότι πολλοί γονείςπραγματοποιούν την εγγραφή των παιδιών τους στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, γιατί οι ίδιοι αδυνατούν να τα βοηθήσουν στη Μελέτη-Προετοιμασία των μαθημάτων τους, η οποία αποτελεί ισχυρό παράγοντα αντισταθμιστικής αγωγής.
2. Ο ελάχιστος αριθμός των 14 φοιτώντων μαθητώνγια τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος στα 6/θέσια και άνω Δημοτικά Σχολεία θα πρέπει να ισχύει μόνο για τη 1η και 2η διδακτική ώρα και όχι για την 3η, γιατί αυτό θα έχει ως συνέπεια την αναστολή λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος σε πολλές σχολικές μονάδες.
3. Σύμφωνα με την εγκύκλιο: «Η συγκρότηση και η λειτουργία τμήματος Πρόωρης Υποδοχής μαθητών γίνεται ύστερα από σχετική τεκμηριωμένη πρόταση του Συλλόγου Διδασκόντων και θετική εισήγηση του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και έγκριση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.
Θεωρούμε ότι η όλη αυτή απίστευτη γραφειοκρατική κωλυσιεργία έχει ένα και μοναδικό στόχο: Την κατάργηση του τμήματοςΠρόωρης Υποδοχής μαθητών (07:00-08:00).
Για το λόγο αυτό προτείνουμε η λειτουργία του τμήματοςΠρόωρης Υποδοχής μαθητών(07:00-08:00) να γίνεται ύστερα από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και χωρίς καμία περαιτέρω έγκριση.
Αλήθεια, γιατί οι συντάκτες της εγκυκλίου δεν εμπιστεύονται τους Συλλόγους Διδασκόντων και τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων;
Πότε επιτέλους θα αναγνωριστεί και στη χώρα μας το αυτονόητο δικαίωμα στις σχολικές μονάδες να μπορούν να προγραμματίζουν, να οργανώνουν και να υλοποιούν το έργο τους, δίχως άσκοπες γραφειοκρατικές εξαρτήσεις;


Για το Διοικητικό Συμβούλιο                                        

Ο Πρόεδρο                                                            Ο Γεν. Γραμματέας


Τηλέμαχος Κουντούρης                                     ΝικόλαοςΜακεδών