Η αληθινή φιλία δεν πρέπει ποτέ να κρύβει αυτό που σκέφτεται. Άγιος Ιερώνυμος, 347-420 μ.Χ.,

Σάββατο, 26 Ιουνίου 2021

Η εγκύκλιος για την επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών ΣΔΕ


ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Εκδόθηκε σήμερα από το υπουργείο Παιδείας εγκύκλιος για την επιλογή  Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ  (Έγινε νακοινοποίηση στο ορθό ως προς την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων και την ηλεκτρ. διεύθυνση αποστολής αιτήσεων ανάκλησης)

ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

1. Δεν επιλέγεται ως Διευθυντής ή Υποδιευθυντής Σ.Δ.Ε. εκπαιδευτικός: α) στον οποίον, μετά την εξάντληση της πειθαρχικής διαδικασίας, έχει επιβληθεί για πειθαρχικό παράπτωμα η ποινή της προσωρινής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα ν. 3528/2007 (Α'26) ή για τον οποίο συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα, όπως ισχύει, β) του οποίου τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή υποβάλλει στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις με σκοπό την παραπλάνηση της υπηρεσίας και σε βάρος του ασκούνται όλες οι προβλεπόμενες διοικητικές, πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες.

2. Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι: α) αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, β) υπηρετούν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε θέσεις με θητεία, η οποία λήγει μετά τον χρόνο έναρξης της θητείας των Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σ.Δ.Ε. (1-9-2021), σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, γ) διορίστηκαν σε δυσπρόσιτα σχολεία και διανύουν την υποχρεωτική υπηρεσία στα σχολεία αυτά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.3328/05 (Α ́80) δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Διευθυντή ή Υποδιευθυντή Σ.Δ.Ε..

3. Τα κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας στον ιστότοπο: http://directors.it.minedu.gov.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία άρχεται από την 28η Ιουνίου 2021,ημέρα Δευτέρα και λήγει την 7η Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μμ.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου