Η αληθινή φιλία δεν πρέπει ποτέ να κρύβει αυτό που σκέφτεται. Άγιος Ιερώνυμος, 347-420 μ.Χ.,

Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021

(Έγγραφο): Με διαδραστικούς πίνακες θα “πλημμυρίσουν” όλα τα Λύκεια , Γυμνάσια και Δημοτικά

Η υπ. Παιδείας ζητά από τους Διευθυντές Σχολείων να δηλώσουν μέχρι 18 Ιουνίου τις αίθουσες που έχουν υποδομή εγκατάστασης διαδραστικών πινάκων

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Σχέδιο εξοπλισμού όλων των Λυκείων, Γυμνασίων και Δημοτικών της χώρας με διαδραστικούς πίνακες  από το νέο σχολικό έτος 2021-22,ετοιμάζει το υπουργείο Παιδείας, μετά τη εξασφάλιση από την υπουργό Ν. Κεραμέως με  ένα σημαντικό κονδύλι από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η  υπουργός Παιδείας απέστειλε σήμερα έγγραφο με την ένδειξη “ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ”, προς όλους τους Διευθυντές Σχολέιων με το οποίο τους ενημερώνει ότι “οι   υπηρεσίες προμηθειών του Υ.ΠΑΙ.Θ συλλέγουν δεδομένα που είναι απαραίτητα για τον σχεδιασμό προμήθειας και εγκατάστασης διαδραστικών συστημάτων σε αίθουσες διδασκαλίας μαθημάτων γενικής παιδείας και σε εργαστήρια των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής στις σχολικές μονάδες της επικράτειας”.

Για το  σκοπό αυτό η Ν. Κεραμέως ζητά από τους Διευθυντές  να επικαιροποιήσουν στο  myschool τους  χώρους και τις αίθουσες και ειδικότερα:

  1. Ονομασία χώρου (θα χρησιμοποιηθεί για την συσχέτιση με το αντίστοιχο τμήμα διδασκαλίας)
  2. Χρήση Αίθουσας
  3. Κοινή Χρήση (σε περίπτωση συστέγασης)
  4. Τάξη (όπου χρησιμοποιείται ως αίθουσας διδασκαλίας) o Διαθέτει ηλεκτρική εγκατάσταση
  5. Ενεργή πρίζα πρόσβασης στο Διαδίκτυο (Internet)
  6. Ενεργός χώρος
  7. Έχει διαδραστικό πίνακα
  8. Λυόμενο/Isobox
  9. Πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω wi-fi

Επίσης η υπουργός ζητά από τους Διευθυντές των Σχολείων να προβούν στην επικαιροποίηση των τμημάτων διδασκαλίας της σχολικής μονάδας, καθώς και στη συσχέτιση του κάθε τμήματος, με τον χώρο/αίθουσα που χρησιμοποιείται, κατά την εκπαιδευτική διαδικασία {Σχολική Μονάδα -> Διαχείριση Τμημάτων -> Προσθήκη/Επεξεργασία τμήματος-> συμπλήρωση του πεδίου «αίθουσας διδασκαλίας»}.

Στο έγγραφο η υπουργός Παιδείας ξεκαθαρίζει  πως “για την αναβάθμιση (π.χ. προμήθεια διαδραστικών συστημάτων) του εξοπλισμού των σχολικών μονάδων θα ληφθούν υπόψη μόνο οι αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια, τα στοιχεία των οποίων έχουν επικαιροποιηθεί και ορθά συμπληρωθεί στο myschool μέχρι 18 Ιουνίου".

Στο έγγραφο διευκρινίζεται προς τους Διευθυντές  ότι “πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην «ονοματοδοσία/ονοματολογία» των χώρων, καθώς ο χρήστης κατά την ενημέρωση της συσχέτισης του τμήματος με τον χώρο/αίθουσα, καλείται να επιλέξει από μια λίστα ονομάτων. Συγκεκριμένα, εάν χρησιμοποιηθεί το ίδιο όνομα σε όλες τις αίθουσες της σχολικής μονάδας, δεν θα είναι εφικτό να γίνουν οι σωστές συσχετίσεις χώρων/αιθουσών, με τα αντίστοιχα τμήματα διδασκαλίας”.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου