Η αληθινή φιλία δεν πρέπει ποτέ να κρύβει αυτό που σκέφτεται. Άγιος Ιερώνυμος, 347-420 μ.Χ.,

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2020

Διευκρινίσεις για τις άδειες ειδικού σκοπού εκπαιδευτικών που είναι γονείς

Ενημέρωση για τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού στους εκπαιδευτικούς/ μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ ΣΧΕΤ.: 1. Οι με αριθ. 51887/Ε3/6.5.2020. (ΑΔΑ: ΩΤΖ346ΜΤΛΗ-ΚΚΤ) και 136503/Ε3/8.10.2020 (ΑΔΑ: 9ΚΛΞ46ΜΤΛΗ-8ΔΠ) εγκύκλιοί μας Σας υπενθυμίζουμε σχετικά με τη χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού σε εκπαιδευτικούς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) ότι είναι σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 5 της από 1

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου