Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017


 
 
Τόσο πριν όσο και μετά την εξέταση των ενστάσεων ο καθορισμός της σειράς των υποψηφίων Διευθυντών γίνεται εφαρμόζοντας διαδοχικά τα εξής: α) εξετάζεται η μοριοδότησή τους με ακρίβεια πέραν του δεύτερου δεκαδικού ψηφίου β)…
esos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου