Επαναλαμβανόμενη σύμπτωση παύει να είναι σύμπτωση. Διεθνής παροιμία