«Ό αληθινός άρχων ου πέφυκε το αυτώ συμφέρον σκοπείσθαι, αλλά το τω αρχομένω, δηλαδή, «Ό αληθινός άρχοντας δεν γεννήθηκε, για να αποσκοπεί στο δικό του συμφέρον, αλλά στο συμφέρον αυτού, τον οποίο κυβερνά» (Πλάτων).

Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017

Πως θα γίνει η παράδοση παραλαβή και η ανάληψη υπηρεσίας. Ανακοινώνονται οι νέοι Διευθυντές
Πως θα γίνει η παράδοση παραλαβή και η ανάληψη υπηρεσίας

Αύριο Παρασκευή θα ανακοινωθούν οι νέοι Διευθυντές όλων των σχολείων της χώρας που προέκυψαν από τις κρίσεις του νέου νόμου. Πέμπτη τα Συμβούλια Επιλογής θα στείλουν στους Περιφερειακούς Διευθυντές την πρόταση τοποθέτησης Διευθυντών.
Η ΔΙ.Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα:
1 Αυγούστου 2017, ημέρα Τρίτη και από ώρα 08:00 έως και 12:00 ανάληψη υπηρεσίας στη ΔΙΔΕ Έβρου (Γραφείο 3, Διευθυντή).
1 Αυγούστου 2017, ημέρα Τρίτη, μετά την ανάληψη υπηρεσίας στα γραφεία της ΔΙΔΕ Έβρου, ανάληψη υπηρεσίας στο σχολείο στη νέα θέση (στο βιβλίο Πρακτικού του Διευθυντή, αριθμός πράξης 1, το βιβλίο θα κλείσει στις 31 Ιουλίου 2017 από τον προηγούμενο Διευθυντή).
Σημείωση:
Όσοι και όσες παραμένουν στο ίδιο σχολείο, απαιτείται να κάνουν και αυτοί πράξη ανάληψης υπηρεσίας. 1 Αυγούστου 2017, ημέρα Τρίτη μετά την ανάληψη υπηρεσίας στο σχολείο, σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής – παράδοσης (στα σχολεία που υπάρχει αλλαγή Διευθυντή).
Το πρακτικό παραλαβής – παράδοσης συντάσσεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα, από ένα λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι, ένα παραμένει στο σχολείο και ένα αποστέλλεται στη ΔΙΔΕ Έβρου. Σημείωση: για τα Λύκεια θα υπάρξει ξεχωριστό πρακτικό παραλαβής – παράδοσης για το σύστημα V.B.I.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
VBI ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
Από τη Δ/νση ΠΕ Κοζάνης ανακοινώνεται:
1.       αύριο Παρασκευή 28-07-2017 θα γίνει η ανάρτηση της απόφασης του οικείου Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης για την τοποθέτηση  Διευθυντών/ Διευθυντριών σχολικών μονάδων του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κοζάνης και 2.       η αναφορά ανάληψης υπηρεσίας των Διευθυντών/Διευθυντριών  θα γίνει την Τρίτη 01-08-2017 και ώρες  08:00 με 15:00,με τους εξής τρόπους:   
  αυτοπροσώπως στη Δ/νση ΠΕ Κοζάνης,(Γραμματεία ΠΥΣΠΕ ,4ος όροφος γραφείο 15)
·   με αποστολή  μέσω  FΑΧ (24610-47233/47235) 
  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση grdioik@dipe.koz.sch.gr
Σε περίπτωση αποστολής της αναφοράς ανάληψης μέσω FAX ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστείλουν την πρωτότυπη αναφορά ανάληψης και με ταχυδρομείο.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου