Σάββατο, 5 Αυγούστου 2017

Ανακοίνωση του ΠΥΣΠΕ Κοζάνης


Το ΠΥΣΠΕ Κοζάνης καλεί :
1.     Τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν οργανική θέση στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κοζάνης και επιθυμούν να αποσπαστούν εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. για το σχολικό έτος 2017-2018 για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, και δεν υπέβαλαν αίτηση στην α’ φάση να υποβάλουν αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ.
2.     Τους  εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16 οι οποίοι ανήκουν οργανικά  στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κοζάνης και δεν υπέβαλαν αίτηση για συμπλήρωση ωραρίου στην α’ φάση, και παραμένουν στην οργανική τους θέση για το σχολικό έτος 2017-2018 να υποβάλουν αίτηση για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωαρίου.
3.     Τους εκπαιδευτικούς  των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ11 και ΠΕ19-20 οι οποίοι βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κοζάνης να υποβάλουν αίτηση για προσωρινή τοποθέτηση.
4.     Τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων και ειδικοτήτων οι οποίοι αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ Κοζάνης να υποβάλουν αίτηση για προσωρινή τοποθέτηση.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Τετάρτη 16 Αυγούστου 2017 έως και την Παρασκευή 18 Αυγούστου 2017 μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, (πιστοποιητικά εντοπιότητας, οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση συνυπηρέτησης, βεβαιώσεις σπουδών για σπουδάζοντα τέκνα κ.τ.λ.) είτε αυτοπροσώπως στη Δ/νση ΠΕ Κοζάνης,(4ος όροφος γραφείο 15) είτε με αποστολή  μέσω  Fax (24610-47233/47235)
Επισυνάπτονται οι παρακάτω αιτήσεις :
1.     Αίτηση για απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ .
2.     Αίτηση για συμπλήρωση ωραρίου.
3.     Αίτηση για προσωρινή τοποθέτηση από διάθεση ΠΥΣΠΕ.
4.     Αίτηση για προσωρινή τοποθέτηση αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΠΕ.
Σήμερα 03.08.2017 ανακοινώνουμε τα  Λειτουργικά κενά των κλάδων ΠΕ70 (Δασκάλων), ΠΕ60 (Νηπιαγωγών), ΠΕ06(Αγγλικών), ΠΕ11(Γυμναστών), ΠΕ16(Μουσικών),  ΠΕ19-20(Πληροφορικών) καθώς και τις ομάδες των κλάδων ΠΕ05(Γαλλικών) και ΠΕ07(Γερμανικών) όπως αυτά  έχουν διαμορφωθεί έως τώρα.
Ο πίνακας θα επικαιροποιείται συνεχώς έως τη συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. (21.08.2017) για την οριστικοποίηση κενών και υπεραριθμιών λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπ/κών και τις άδειες.
Επισυναπτόμενα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (01_anakoinwsh.doc)01_anakoinosh[Ανακοίνωση]78 kB02-08-2017 08:58
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (02_aithsh_apospashs_entos.doc)02_aithsh_apospashs_entos[Αίτηση απόσπασης εντός]48 kB02-08-2017 08:57
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (03_aithsh_symplhrwsh_wrarioy.doc)03_aithsh_sympl_orarioy[Αίτηση συμπλήρωσης ωραρίου]48 kB02-08-2017 08:56
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (04_dhlwsh_topothethshs_apo_diathesh.doc)04_dhlosh_top_apo diathesh[Δήλωση τοποθέτησης από διάθεση]48 kB02-08-2017 08:56
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (05_dhlwsh_topothethsh_apo_allo_pyspe.doc)05_dhlosh_top_allo_pyspe[Δήλωση τοποθέτησης από άλλο ΠΥΣΠΕ]48 kB02-08-2017 08:58
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Λειτουργικά κενά 3-08-2017 ιστ.xls)pinakas_kenon[Πίνακας κενών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11,ΠΕ16, ΠΕ19-20, ΠΕ60, ΠΕ70 και ομάδες ΠΕ05 και ΠΕ07]93 kB03-08-2017 12:23

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου