Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017

Στελέχωση των Ομάδων Φυσικής Αγωγής στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας

Φυσική Αγωγή

ΘΕΜΑ: «Στελέχωση των Ομάδων Φυσικής Αγωγής στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας»
Στο πλαίσιο του έγκαιρου προγραμματισμού του Σχολικού Αθλητισμού και την αποφυγή δυσλειτουργιών κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2017-2018, καλούνται οι Προϊστάμενοι των Περιφερειακών Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας, να στελεχώσουν τις Ομάδες Φυσικής Αγωγής (Ο.Φ.Α.) των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής προκειμένου να υλοποιήσουν τις σχολικές αθλητικές δραστηριότητες σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 190677/Δ5/ΦΕΚ 3754/τ. Β’/21-11-2016 Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ 4561/τ. Β’/ 30-12-2016.

Διευκρινίζεται ότι: -Στη στελέχωση των Ομάδων Φυσικής Αγωγής των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, για τον ορθό συντονισμό της εν λόγω ομάδας, ορίζεται ένας (1) εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11 ως υπεύθυνος Ο.Φ.Α. και ένας (1) εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής ως συντονιστής για τη διδασκαλία του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής.
-Για το συντονισμό (διοργάνωση, εποπτεία) των Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων, οι Ομάδες Φυσικής Αγωγής θα πρέπει να στελεχωθούν με επιπλέον τρεις (3) εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής στις Δ.Δ.Ε. Περιφέρειας Αττικής, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Αχαΐας και Ηρακλείου και με τουλάχιστον δυο (2) εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής στις υπόλοιπες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.
Επισημαίνεται ότι η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ., μέσω των ανωτέρω εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής των Ομάδων Φυσικής Αγωγής των Δ.Δ.Ε., χειρίζεται και εφαρμόζει την εκπαιδευτική πολιτική της Φυσικής Αγωγής, της Αθλητικής Παιδείας και των αθλητικών δραστηριοτήτων στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών στελέχωσης των Ομάδων Φυσικής Αγωγής των Δ.Δ.Ε. της χώρας, παρακαλούμε να αποστείλετε τα στοιχεία τους στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ., στην ηλεκτρονική διεύθυνση physgram@minedu.gov.gr .
Ο ΑΝ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Μαρούσι,03 – 08 -2017 Αρ. Πρωτ. : 132495 /Δ52

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου