Οι ευκαιρίες πολλαπλασιάζονται καθώς τις αρπάζουμε. Σουν Τζου, ~5ος αιών π.χ., Κινέζος θεωρητικός της στρατηγικής

Τρίτη, 13 Απριλίου 2021

ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Προστέθηκαν 2 νέοι τύποι άδειας:

1) ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΕΚΝΟΥ 4ΜΗΝΗ

2) ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕΧΡΙ 1 ΜΗΝΑ

Επίσης, τροποποιήθηκε η ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ώστε μετά τις 1/11/2011 να αφαιρεί όλο το χρόνο (δεν προσθέτει 1 μήνα ανά ημερολογιακό έτος). Παρακαλώ προβείτε στις απαραίτητες διορθώσεις όπου χρειάζεται και ενημερώστε το σύστημα για άδειες μετά τις 1/11/2011. Συγκεκριμένα για ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ μετά τις 1/11/2011 δεν πρέπει να υπάρχει πια ο ένας μήνας υπηρέτησης ανά ημερολογιακό έτος, καθώς σύμφωνα με την καινούργια οδηγία μόνο άδειες διάρκειας κάτω από ένα μήνα δίνουν μόρια δυσμενών συνθηκών.

Σε περίπτωση που θέλετε να περάσετε αίτηση μετάθεσης για να σας επιτρέψει το σύστημα την καταχώρηση, πρέπει να καταχωρήσετε μία υπηρέτηση μίας μέρας με ημερομηνία ίδια με την ημέρα που καταχωρείτε την αίτηση. Το σύστημα δεν θα αποδώσει μόρια δυσμενών συνθηκών για αυτή τη 1 μέρα υπηρέτησης.


ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ (παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4283/2014)

Στις υπηρετήσεις από 1/9/14 που περιλαμβάνουν σχολεία

· Α/θμιας κατηγορίας Θ και Ι,

· Β/θμιας κατηγορίας ΙΑ και ΙΒ,

· Τα εκκλησιαστικά σχολεία Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία και Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή

εμφανίζεται πεδίο κειμένου αιτιολόγησης του διπλασιασμού και αντίστοιχο πεδίο επιλογής για επιβεβαίωση του δικαιώματος διπλάσιων ΜΣΔ, ώστε να γίνει η μοριοδότηση της υπηρέτησης.


Αιτήσεις για μετάθεση εκπαιδευτικών για βελτίωση ή για οριστική τοποθέτηση

Προκειμένου να διεξαχθεί η διαδικασία βελτιώσεων - οριστικών τοποθετήσεων μέσω του συστήματος teachers.minedu.gov.gr – eDatacenter πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

1) Να καταχωριστούν νέες αιτήσεις βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης 003.ΠΕΤ01 των μετατιθέμενων εκπαιδευτικών στην περιοχή σας μέσω του συστήματος e-datacenter. Στις αιτήσεις αυτές οι Διευθύνσεις δεν καταχωρούν προτιμήσεις. Μετά την αρχική καταχώριση της αίτησης από τη Διεύθυνση, ο εκπαιδευτικός θα καταχωρίσει τις προτιμήσεις του από το σύστημα https://teachers.minedu.gov.gr.

2) Να γίνει έλεγχος των σχολικών μονάδων που εμφανίζονται στο e-datacenter (διπλοεγγραφές, καταργήσεις, νέες ιδρύσεις, κα), καθώς αυτές θα εμφανίζονται σαν προτιμήσεις στους εκπαιδευτικούς (εμφανίζονται στις προτιμήσεις μόνο οι ενεργές σχολικές μονάδες).

3)Να ενημερώσετε την υποστήριξη του συστήματος e-datacenter (μέσω mail: datacenterhelp@minedu.gov.gr ) για το διάστημα που επιθυμείτε να είναι διαθέσιμο το σύστημα https://teachers.minedu.gov.gr/ για καταχώριση προτιμήσεων από τους εκπαιδευτικούς της Διεύθυνσης.
Οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται για το διάστημα αυτό με ευθύνη της Διεύθυνσής σας. Στο διάστημα αυτό οι εκπαιδευτικοί μπορούν μόνο να καταχωρούν προτιμήσεις (και δεν έχουν τη δυνατότητα να πειράξουν οποιοδήποτε άλλο στοιχείο στην ήδη καταχωρημένη αίτηση).

4) Στο τέλος υποβολής αιτήσεων από τους εκπαιδευτικούς, οι Διευθύνσεις πρέπει να προχωρήσουν σε παραλαβή όλων των αιτήσεων των εκπαιδευτικών (003.ΠΕΒ01/ 003.ΠΕΤ01).
Προσοχή! Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να καταχωρίζουν προτιμήσεις σε όλες τις αιτήσεις ανεξαρτήτως των καταστάσεων τους. Οι αιτήσεις που θα ληφθούν υπόψη, όμως, είναι μόνο όσες είναι σε κατάσταση Παρελήφθη.
Σε περίπτωση έγκρισης ειδικών κατηγοριών από το ΠΥΣΠΕ ενημερώνετε την υποστήριξη του συστήματος e-datacenter (μέσω mail: datacenterhelp@minedu.gov.gr στέλνοντας και την αντίστοιχη απόφαση) ώστε να τσεκαριστεί το αντίστοιχο πεδίο στην αίτηση πριν την παραλαβή της.

5) Καταχωρούνται τα κενά των βελτιώσεων - οριστικών τοποθετήσεων από τη Διεύθυνσή σας στο σύστημα edataCenter (Μεταθέσεις - Διαχείριση οργανικών κενών - Καταχώρηση κενών για Φορείς (Σχολικές Μονάδες ή ΚΕΔΔΥ)).
ΠΡΟΣΟΧΗ!! ΤΑ ΚΕΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΙΟΝ - ΜΠΡΟΣΤΑ ΕΝΩ ΤΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΜΕ + ΣΥΝ ΜΠΡΟΣΤΑ (Π.Χ. -1 ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΕΝΟ, +1 ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ)

6) Όταν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία παραλαβής αιτήσεων και εισαγωγής κενών και είστε έτοιμοι για την εκτέλεση της διαδικασίας, αποστέλλετε έγγραφο στην υποστήριξη του συστήματος e-datacenter (μέσω mail: datacenterhelp@minedu.gov.gr).
Θα ενημερωθείτε μέσω mail όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία καθώς και πώς να δείτε τα αποτελέσματα.
Σε περίπτωση που εντοπιστεί κάποια παράλειψη, υπάρχει η δυνατότητα η διαδικασία να ακυρωθεί από εμάς και να εκτελεστεί εκ νέου (κατόπιν επικοινωνίας).
Σημειώνεται ότι οι τοποθετήσεις υπεραρίθμων δεν υποστηρίζονται από το σύστημα. Θα πρέπει να γίνουν σε πρώτη φάση και στη συνέχεια να πραγματοποιηθεί η διαδικασία βελτιώσεων - οριστικών τοποθετήσεων μέσω του συστήματος eDatacenter.

Επίσης το σύστημα υποστηρίζει μόνο μία φάση βελτιώσεων - οριστικών τοποθετήσεων.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου