Μὴν ἀποκαλύψεις σφάλμα ἄλλου ἀνθρώπου πρὸς δικαίωση δική σου, διότι ἀμέσως ἡ Χάρη ἀπακαλύπτει τὰ δικά σου σφάλματα, ποὺ μέχρι πρὶν σὲ σκέπαζε. Ἅγιος Ἰωσὴφ ὁ Ἡσυχαστὴς

Σάββατο, 24 Απριλίου 2021

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και 

 

μαθητριών που επιθυμούν

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου