Μὴν ἀποκαλύψεις σφάλμα ἄλλου ἀνθρώπου πρὸς δικαίωση δική σου, διότι ἀμέσως ἡ Χάρη ἀπακαλύπτει τὰ δικά σου σφάλματα, ποὺ μέχρι πρὶν σὲ σκέπαζε. Ἅγιος Ἰωσὴφ ὁ Ἡσυχαστὴς

Σάββατο, 29 Μαΐου 2021

 

 

Ειδική αγωγή

Παρεμβάσεις ΠΕ: Η ειδική αγωγή υπολείπεται των αναγκών και δικαιωμάτων μαθητών-εκπαιδευτικών

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου