Τετάρτη, 9 Μαΐου 2018

Πτολεμαΐδα: Προκηρύχθηκε το έργο ανέγερσης 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Δημοσιεύτηκε απο: Ρόη Βασβατέκη σε Slider, Ρεπορτάζ, Τοπική Επικαιρότητα 09/05/2018 | 08:00 Κοινοποιήστε το άρθρο...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page Δημοσιεύτηκε χθες Τρίτη 8 Μαΐου η προκήρυξη του έργου «Κατασκευή 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή “Κέπτσε” Πτολεμαΐδας», για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου, προϋπολογισμού 3.944.700,00 ευρώ (συμπεριλαβμανομένου Φ.Π.Α.). Το νέο διδακτήριο που θα ανεγερθεί στην Πτολεμαΐδα πρόκειται λύσει σοβαρά προβλήματα σχολικής στέγης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην πόλη της Πτολεμαΐδας, καθώς θα στεγάσει το 10ο Δημοτικό Σχολείο, το οποίο εδώ και χρόνια συστεγάζεται με το 4ο Δημοτικό Σχολείο της πόλης. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 2014-2020) – ΕΤΠΑ και εθνικούς πόρους και αφορά στην ανέγερση 12θέσιου δημοτικού σχολείου σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 3.368,20τ.μ.. Το νέο διδακτήριο θα είναι διώροφο και θα έχει και υπόγειο. Θα διαθέτει εργαστήριο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αίθουσα Η/Υ, εργαστήριο εικαστικών – αισθητικής αγωγής, μουσικής, βιβλιοθήκη, κυλικείο, χώρο εστίασης των μαθητών, γραφεία διοίκησης, ημιυπαίθριους χώρους, τα απαραίτητα WC (μαθητών, Α.Μ.Ε.Α, διδασκάλων), αποθήκη, δύο κλιμακοστάσια, ασανσέρ και μηχανοστάσιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εξακόσιες (600) ημέρες από την ημέρα υπογραφή της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι η προκήρυξη του έργου από το Δήμο Εορδαίας γίνεται με ανοικτή διαδικασία (ηλεκτρονικός διαγωνισμός) µέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 1-6-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 µ.µ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 7-6- 2018 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.µ..

Πηγή: e-ptolemeos.gr
Πτολεμαΐδα: Προκηρύχθηκε το έργο ανέγερσης 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Δημοσιεύτηκε απο: Ρόη Βασβατέκη σε Slider, Ρεπορτάζ, Τοπική Επικαιρότητα 09/05/2018 | 08:00 Κοινοποιήστε το άρθρο...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page Δημοσιεύτηκε χθες Τρίτη 8 Μαΐου η προκήρυξη του έργου «Κατασκευή 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή “Κέπτσε” Πτολεμαΐδας», για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου, προϋπολογισμού 3.944.700,00 ευρώ (συμπεριλαβμανομένου Φ.Π.Α.). Το νέο διδακτήριο που θα ανεγερθεί στην Πτολεμαΐδα πρόκειται λύσει σοβαρά προβλήματα σχολικής στέγης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην πόλη της Πτολεμαΐδας, καθώς θα στεγάσει το 10ο Δημοτικό Σχολείο, το οποίο εδώ και χρόνια συστεγάζεται με το 4ο Δημοτικό Σχολείο της πόλης. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 2014-2020) – ΕΤΠΑ και εθνικούς πόρους και αφορά στην ανέγερση 12θέσιου δημοτικού σχολείου σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 3.368,20τ.μ.. Το νέο διδακτήριο θα είναι διώροφο και θα έχει και υπόγειο. Θα διαθέτει εργαστήριο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αίθουσα Η/Υ, εργαστήριο εικαστικών – αισθητικής αγωγής, μουσικής, βιβλιοθήκη, κυλικείο, χώρο εστίασης των μαθητών, γραφεία διοίκησης, ημιυπαίθριους χώρους, τα απαραίτητα WC (μαθητών, Α.Μ.Ε.Α, διδασκάλων), αποθήκη, δύο κλιμακοστάσια, ασανσέρ και μηχανοστάσιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εξακόσιες (600) ημέρες από την ημέρα υπογραφή της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι η προκήρυξη του έργου από το Δήμο Εορδαίας γίνεται με ανοικτή διαδικασία (ηλεκτρονικός διαγωνισμός) µέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 1-6-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 µ.µ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 7-6- 2018 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.µ..

Πηγή: e-ptolemeos.gr
Αρχική > Slider > Πτολεμαΐδα: Προκηρύχθηκε το έργο ανέγερσης 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδα: Προκηρύχθηκε το έργο ανέγερσης 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Δημοσιεύτηκε απο: Ρόη Βασβατέκη σε Slider, Ρεπορτάζ, Τοπική Επικαιρότητα 09/05/2018 | 08:00 Κοινοποιήστε το άρθρο...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page Δημοσιεύτηκε χθες Τρίτη 8 Μαΐου η προκήρυξη του έργου «Κατασκευή 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή “Κέπτσε” Πτολεμαΐδας», για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου, προϋπολογισμού 3.944.700,00 ευρώ (συμπεριλαβμανομένου Φ.Π.Α.). Το νέο διδακτήριο που θα ανεγερθεί στην Πτολεμαΐδα πρόκειται λύσει σοβαρά προβλήματα σχολικής στέγης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην πόλη της Πτολεμαΐδας, καθώς θα στεγάσει το 10ο Δημοτικό Σχολείο, το οποίο εδώ και χρόνια συστεγάζεται με το 4ο Δημοτικό Σχολείο της πόλης. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 2014-2020) – ΕΤΠΑ και εθνικούς πόρους και αφορά στην ανέγερση 12θέσιου δημοτικού σχολείου σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 3.368,20τ.μ.. Το νέο διδακτήριο θα είναι διώροφο και θα έχει και υπόγειο. Θα διαθέτει εργαστήριο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αίθουσα Η/Υ, εργαστήριο εικαστικών – αισθητικής αγωγής, μουσικής, βιβλιοθήκη, κυλικείο, χώρο εστίασης των μαθητών, γραφεία διοίκησης, ημιυπαίθριους χώρους, τα απαραίτητα WC (μαθητών, Α.Μ.Ε.Α, διδασκάλων), αποθήκη, δύο κλιμακοστάσια, ασανσέρ και μηχανοστάσιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εξακόσιες (600) ημέρες από την ημέρα υπογραφή της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι η προκήρυξη του έργου από το Δήμο Εορδαίας γίνεται με ανοικτή διαδικασία (ηλεκτρονικός διαγωνισμός) µέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 1-6-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 µ.µ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 7-6- 2018 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.µ..

Πηγή: e-ptolemeos.gr
Αρχική > Slider > Πτολεμαΐδα: Προκηρύχθηκε το έργο ανέγερσης 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδα: Προκηρύχθηκε το έργο ανέγερσης 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Δημοσιεύτηκε απο: Ρόη Βασβατέκη σε Slider, Ρεπορτάζ, Τοπική Επικαιρότητα 09/05/2018 | 08:00 Κοινοποιήστε το άρθρο...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page Δημοσιεύτηκε χθες Τρίτη 8 Μαΐου η προκήρυξη του έργου «Κατασκευή 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή “Κέπτσε” Πτολεμαΐδας», για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου, προϋπολογισμού 3.944.700,00 ευρώ (συμπεριλαβμανομένου Φ.Π.Α.). Το νέο διδακτήριο που θα ανεγερθεί στην Πτολεμαΐδα πρόκειται λύσει σοβαρά προβλήματα σχολικής στέγης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην πόλη της Πτολεμαΐδας, καθώς θα στεγάσει το 10ο Δημοτικό Σχολείο, το οποίο εδώ και χρόνια συστεγάζεται με το 4ο Δημοτικό Σχολείο της πόλης. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 2014-2020) – ΕΤΠΑ και εθνικούς πόρους και αφορά στην ανέγερση 12θέσιου δημοτικού σχολείου σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 3.368,20τ.μ.. Το νέο διδακτήριο θα είναι διώροφο και θα έχει και υπόγειο. Θα διαθέτει εργαστήριο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αίθουσα Η/Υ, εργαστήριο εικαστικών – αισθητικής αγωγής, μουσικής, βιβλιοθήκη, κυλικείο, χώρο εστίασης των μαθητών, γραφεία διοίκησης, ημιυπαίθριους χώρους, τα απαραίτητα WC (μαθητών, Α.Μ.Ε.Α, διδασκάλων), αποθήκη, δύο κλιμακοστάσια, ασανσέρ και μηχανοστάσιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εξακόσιες (600) ημέρες από την ημέρα υπογραφή της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι η προκήρυξη του έργου από το Δήμο Εορδαίας γίνεται με ανοικτή διαδικασία (ηλεκτρονικός διαγωνισμός) µέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 1-6-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 µ.µ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 7-6- 2018 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.µ..

Πηγή: e-ptolemeos.gr
Αρχική > Slider > Πτολεμαΐδα: Προκηρύχθηκε το έργο ανέγερσης 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδα: Προκηρύχθηκε το έργο ανέγερσης 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Δημοσιεύτηκε απο: Ρόη Βασβατέκη σε Slider, Ρεπορτάζ, Τοπική Επικαιρότητα 09/05/2018 | 08:00 Κοινοποιήστε το άρθρο...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page Δημοσιεύτηκε χθες Τρίτη 8 Μαΐου η προκήρυξη του έργου «Κατασκευή 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή “Κέπτσε” Πτολεμαΐδας», για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου, προϋπολογισμού 3.944.700,00 ευρώ (συμπεριλαβμανομένου Φ.Π.Α.). Το νέο διδακτήριο που θα ανεγερθεί στην Πτολεμαΐδα πρόκειται λύσει σοβαρά προβλήματα σχολικής στέγης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην πόλη της Πτολεμαΐδας, καθώς θα στεγάσει το 10ο Δημοτικό Σχολείο, το οποίο εδώ και χρόνια συστεγάζεται με το 4ο Δημοτικό Σχολείο της πόλης. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 2014-2020) – ΕΤΠΑ και εθνικούς πόρους και αφορά στην ανέγερση 12θέσιου δημοτικού σχολείου σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 3.368,20τ.μ.. Το νέο διδακτήριο θα είναι διώροφο και θα έχει και υπόγειο. Θα διαθέτει εργαστήριο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αίθουσα Η/Υ, εργαστήριο εικαστικών – αισθητικής αγωγής, μουσικής, βιβλιοθήκη, κυλικείο, χώρο εστίασης των μαθητών, γραφεία διοίκησης, ημιυπαίθριους χώρους, τα απαραίτητα WC (μαθητών, Α.Μ.Ε.Α, διδασκάλων), αποθήκη, δύο κλιμακοστάσια, ασανσέρ και μηχανοστάσιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εξακόσιες (600) ημέρες από την ημέρα υπογραφή της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι η προκήρυξη του έργου από το Δήμο Εορδαίας γίνεται με ανοικτή διαδικασία (ηλεκτρονικός διαγωνισμός) µέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 1-6-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 µ.µ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 7-6- 2018 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.µ..

Πηγή: e-ptolemeos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου