Σάββατο, 4 Αυγούστου 2018

Ο πίνακας με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού
Ανακοινώθηκε ο πίνακας με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για τα σχολικά έτη 2018-2019, 2019-2020 και 2020-2021 και 2019, 2020 και 2021 Νοτίου Ημισφαιρίου, που κυρώθηκε με την αριθμ. 132533/Η2/3-8-2018 (ΑΔΑ: ΨΣΤΟ4653ΠΣ-ΟΝΟ) Υπουργική Απόφαση.
Το έγγραφο  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου