Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017


Συνεδρίαση Π.Υ.Σ.Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ στις 06-04-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 
 
 

Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.       Επανατοποθετήσεις μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
2.       Συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ60.
3.       Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.
4.       Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου.
5.       Τοποθέτηση εκπαιδευτικού με διάθεση από τη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού του ωραρίου.
6.       Εξέταση αίτησης του ΔΣ 17ο Κοζάνης για έγκριση τμήματος ενισχυτικής διδασκαλίας.
7.       Εξέταση αίτησης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ08  για αλλαγή κύριας τοποθέτησης.
8.       Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού για γνωστοποίηση μορίων συνθηκών διαβίωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου