Τετάρτη, 8 Αυγούστου 2018

Διάταξη για τους Βουλευτές- μέλη ΔΕΠ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS
Τα μέλη ΔΕΠ, που τελούν σε αναστολή καθηκόντων λόγω βουλευτικής ιδιότητας αλλά συνεχίζουν να προσφέρουν αμισθί το διδακτικό και ερευνητικό τους έργο στον οικείο φορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 10 του ν. 4115/2013, μπορούν να αναλαμβάνουν και την επίβλεψη διδακτορικών διατριβών, βάσει των διατάξεων του ν. 4485/2017.

Τα παραπάνω προβλέπει διάταξη που ψηφίστηκε στη Βουλή,στο νομοσχέδιο “Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις” (άρθρο 58)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου