Τρίτη, 7 Αυγούστου 2018

Απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 70 στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ

Υπουργείο Παιδείας 
«Απόσπαση των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 70, κας Ζάννη Αναστασίας κ.α., στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 9,10,11 και 12 του άρθρου 18 του Ν. 4027/2011 (A΄233) (A΄233) «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις», όπως είχε τροποποιηθεί και ίσχυε κατά την ημερομηνία πρόσκλησης για απόσπαση εκπαιδευτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία.
2. Τις διατάξεις του Ν.3025/2002 (Α΄148) «Κύρωση της Σύμβασης για το καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων».
3. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 5. Το Π.Δ. 22/2018 (Α΄37) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
Δείτε το έγγραφο αναλυτικά ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου