Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018

 Οι εισαγωγικοί μισθοί παραμένουν οι ίδιοι (780 ευρώ για τους ΥΕ, 858 ευρώ για τους ΔΕ, 1.037 ευρώ για τους ΤΕ και 1.092 ευρώ για τους ΠΕ). Για υπαλλήλους (ΥΕ) η αλλαγή κλιμακίου θα επιφέρει αύξηση 43 ευρώ, για τους (ΔΕ) 60 ευρώ, για τους (ΤΕ) 55 ευρώ και για τους (ΠΕ) 59 ευρώ.
Το 2019 ο κάθε εργαζόμενος θα δει με ακρίβεια τα χρόνια να αντιστοιχούν στο Βασικό Μισθό !
Φωτογραφία του Δημήτρης Παπαποστόλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου