Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2017

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τηθητεία των προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων, των προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων νηπιαγωγείων, των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εργαστηριακών κέντρων και των υπευθύνων τομέων Ε.Κ.
Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε ότι
1.Σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.4327/2015 ( Α ́ 50 ), η θητεία των ανωτέρω στελεχών λήγει την 31η Ιουλίου 2017.
2.Σύμφωνα με την παράγραφο 11 β του άρθρου 1 του ν.4473/2017 ( Α ́ 78 ) « η θητεία των υπηρετούντων κατά τη δημοσίευση του νόμου ( 30 –5 - 2017 ) στελεχών εκπαίδευσης, εκτός των σχολικών συμβούλων, λήγει, κατά περίπτωση, με την
παρέλευση της διετούς θητείας για την οποία ορίσθηκαν. Μετά την παρέλευση της ως άνω θητείας εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως την επιλογή και τοποθέτηση των νέων στελεχών»
3.Από το συνδυασμό των
ανωτέρω προκύπτει ότι οι υπηρετούντες προϊστάμενοι
διθέσιων και τριθέσιωνδημοτικών σχολείων, προϊστάμενοι
διθέσιων και τριθέσιων
νηπιαγωγείων, υποδιευθυντές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εργαστηριακών κέντρων και υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ. θα εξακολουθήσουν να ασκούν τα
καθήκοντά τους και μετά την 31η Ιουλίου 2017 έως την επιλογή και τοποθέτηση των νέων στελεχών.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗΔημήτρης Παπαποστόλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου